אלופי ישראל לפי שנה 2016

אלופי ישראל 2017

אופטימיסט משה”ח בנים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופטימיסט משה”ח בנות

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופטימיסט ירוק בנים

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופטימיסט ירוק בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופטימיסט בינ”ל בנים

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופטימיסט בינ”ל בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

420 בנים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

420 בנות

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

לייזר 4.7 בנים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

בנות
4.7
לייזר

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

לייזר רדיאל בנים

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

לייזר רדיאל בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

לייזר

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

גלשן דגם אחיד בנים

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

גלשן דגם אחיד בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

ביק 5 בנים

\

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

ביק 5 בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

ביק 6.8 בנים

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

ביק 6.8 בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

ביק 7.8 בנים

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

ביק 7.8 בנות

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

נילפרייד 8.5 בנים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

נילפרייד 8.5 בנות

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופט משה”ח אחיד

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

22\10\2016

שדות ים

   

אליפות ישראל ב-420

420 בנים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

420 בנות

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

8/10/2016

נהריה

אליפות ישראל לקבוצות

420

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

לייזר

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

אופטימסט

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

8/02/2016

אילת

אליפות ישראל הפתוחה בנילפרייד

 

נילפרייד 9.5

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

נילפרייד 8.5 בנות

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

01/10/2016 28/9 –

שדות ים

   

אליפות ישראל  ב-470

 470 גברים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

 470 נשים

 

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

17/9/2016

אשדוד

א. ישראל לייזר ולייזר רדיאל

לייזר רדיאל

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום

 

לייזר

מועדון
תאריך לידה
שם
מקום