רשימת שופטים
#שםמשפחהכתובת דואר אלקטרוניסלולריפקסטלפוןשופטקברניטמודד
1אביבטוריbaturi@walla.com0546593275088636071036593274+  
2אהרוןבוצרa_botzer@netvision.net.il0522738366036969396036916727בינלאומי  
3אודיאדלמןedelone@rahan.org.il0523798610   + 
4אודיברעםudi@baramlaw.co.il0546116333 036123634+++
5אלדדאמירstoneman@stoneman.co.il052230405407779911990773496969 + 
6אלהפיטרוקובסקי-ארנולדella.ap@gmail.com0522402107 0772013354+  
7ארזאליהוerez.eliahou@gmail.com0524298556046364462  ++
8גיאצרפתיguytzarfati@walla.com0547877922  +  
9גיליבן יאירgbenyair@gmail.com0522896889 099571852 + 
10דנידקלnira_dekel@hotmail.com0502060125 097425767 אחיד 
11זאבגלאוברglauber@netvision.net.il0506212594098664323098663008 + 
12יובלצורzur.yam2012@gmail.com0506292828  ++ 
13יוחאיפלצורyochai22@gmail.com0505247868  ++ 
14יורםשרתyoram_sh@netvision.net.il0505303384035279607035270242+  
15מיקיאילוןayalon_r@netvision.net.il0506389629 036414845בינלאומי+ 
16משהגלmogitagal@walla.co.il0523508616 035271769 + 
17נינושמואליninos@netvision.net.il0544813545049840697049840697בינלאומיבינלאומי 
18עידןבן עזראidanx78@hotmail.com0503414809   + 
19צביזיבלטzvi.ziblat@gmail.com0544697575048730756 בינלאומי+ 
20צביקהבן דודzvika.bendavid@gmail.com0546094601 036980733+  
21רוןברקronibarak535@gmail.com0523784535046394762046394624בינלאומיבינלאומיבינלאומי
22רוןיפהronyeffe@gmail.com0506212597048632220098663119בינלאומיבינלאומי 
23רונימאירsailing@eilatcity.co.il0544340343 086334272++ 
24רמיצדוקrami.tsadok@gmail.com0528795161 046364323 + 
25שלמהגולדשטייןgoldie09@gmail.com0522663922048480535048480535++ 
26שלמהשוורצשטייןslmo10@gmail.com0546729155086710715  + 
27 גיא ברוקמן    +  
28 טל ברמן    +