שיוט חיפה 2
חיפה
09/04/2016

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 300
דוד סוקולין
2004
שייט חיפה
1 1 1
2 322
גל טיטלבאום
2001
שייט חיפה
2 2 2
3 317
הלל ברקת
2003
שייט חיפה
3 3 3
4 313
בר פרידריך
2005
שייט חיפה
4 4 4
5 3301
גיא שלוש
2003
שייט חיפה
5 5 5
6 3131
אוריאל אמויאל
2007
שייט חיפה
6 6 6
7 327
יהונתן בנימיני
2003
שייט חיפה
7 7 7
8 318
הדס ברקת
2006
שייט חיפה
8 8 8

420

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 53949
גילי אברך
2000
שייט חיפה
נגה תורן
1998
שייט חיפה
1 1 1
2 61253
אביב רוזן
2001
שייט חיפה
תומר הנדל
2001
שייט חיפה
2 2 2
3 54699
עידו בן עזרא
2000
שייט חיפה
תמוז חרותי
1999
שייט חיפה
3 3 3
4 54148
עידו ביליק
2000
שייט חיפה
אופק שלגי
1999
שייט חיפה
4 4 4
5 52581
יונתן ראודניץ
2001
שדות ים ימיה
ים ורטהיים
2000
שייט חיפה
5 5 5
6 53990
טל גליקסמן
1994
שייט חיפה
אלון טרון
1993
שייט חיפה
6 6 6

470

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 21
אביאל טל
1963
שחפית זבולון חיפה
שי קמעו
1971
שחפית זבולון חיפה
1 1 1
2 1
אלכסנדר גורקין
1968
שחפית זבולון חיפה
דוד מכלן
1959
שחפית זבולון חיפה
2 2 2
3 121
אור טבול
1993
שחפית זבולון חיפה
גיל אבו
1970
שחפית זבולון חיפה
3 3 3

לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 199506
עומר צחר
1995
שייט חיפה
1 1 1
2 200687
שגיא גלנץ
1997
שייט חיפה
2 2 2
3 199507
יונתן פרידמן
1998
שייט חיפה
3 3 3