שיוט גנוסר 3
גנוסר
30/07/2016

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 819
פבל סמקו
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 2.0 3.0 3.0
2 832
הוד הראש
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 1.0 5.0 5.0
3 811
עמית בר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 4.0 7.0 7.0
4 800
ליאם אדרי
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 7.0 9.0 9.0
5 828
שחר גולן
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 3.0 9.0 9.0
6 820
נדב זנדני
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 6.0 11.0 11.0
7 888
עמית נאור
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 5.0 15.0 15.0
8 840
שחר כהן
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 11.0 18.0 18.0
9 864
רם רובס
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 9.0 18.0 18.0
10 822
ליהיא דבש
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 10.0 21.0 21.0
11 803
גומא ניר
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 14.0 22.0 22.0
12 808
רוני אשכנזי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 8.0 23.0 23.0
13 836
מיכל רחימי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 12.0 25.0 25.0
14 845
מני דבש
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 15.0 27.0 27.0
15 855
דן סלסריס
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 13.0 27.0 27.0

בנים
 
אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 819
פבל סמקו
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 2.0 3.0 3.0
2 832
הוד הראש
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 1.0 5.0 5.0
3 811
עמית בר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 4.0 7.0 7.0
4 800
ליאם אדרי
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 7.0 9.0 9.0
5 828
שחר גולן
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 3.0 9.0 9.0
6 820
נדב זנדני
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 6.0 11.0 11.0
7 888
עמית נאור
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 5.0 15.0 15.0
8 864
רם רובס
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 9.0 18.0 18.0
9 803
גומא ניר
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 14.0 22.0 22.0
10 855
דן סלסריס
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 13.0 27.0 27.0

בנות
 
אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 840
שחר כהן
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 11.0 18.0 18.0
2 822
ליהיא דבש
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 10.0 21.0 21.0
3 808
רוני אשכנזי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 8.0 23.0 23.0
4 836
מיכל רחימי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 12.0 25.0 25.0
5 845
מני דבש
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 15.0 27.0 27.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 121
ענבר כהן
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2 200693
אבישי עמר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
3 99
רועי גורני
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 3.0 6.0 10.0 10.0
4 52
שניר באבד
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 5.0 4.0 13.0 13.0
5 112
הדר יצחק
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 7.0 3.0 17.0 17.0
6 9
נח באבד
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 4.0 5.0 17.0 17.0
7 15
טליה אפלבוים
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 6.0 7.0 18.0 18.0
8 552
נעה גורביץ
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 8.0 8.0 22.0 22.0

בנים
4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 200693
אבישי עמר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
2 99
רועי גורני
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 3.0 6.0 10.0 10.0
3 52
שניר באבד
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 5.0 4.0 13.0 13.0
4 9
נח באבד
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 4.0 5.0 17.0 17.0

בנות
4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 121
ענבר כהן
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2 112
הדר יצחק
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 7.0 3.0 17.0 17.0
3 15
טליה אפלבוים
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 6.0 7.0 18.0 18.0
4 552
נעה גורביץ
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 8.0 8.0 22.0 22.0

לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 173145
אלעד רונן
1976
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 3.0 5.0 5.0
2 1234
רז גורני
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 6.0 9.0 9.0
3 190116
מוטי דיאמנט
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 4.0 9.0 9.0
4 192445
עדן פלנסיה
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 9.0 10.0 10.0
5 171234
עידן זק
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 1.0 13.0 13.0
6 192131
עינב בכור
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 7.0 17.0 17.0
7 191121
אופק גול
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 8.0 17.0 17.0
8 55
ערן דיאמנט
1991
הפועל גנוסר/מגל אל גל
16.0 2.0 18.0 18.0
9 1
הראל יצחק
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 14.0 18.0 18.0
10 16
טל רעי קורן
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 12.0 18.0 18.0
11 11
יוסי אייזן
1992
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 11.0 18.0 18.0
12 1111
הוד פרויליך
1989
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 10.0 18.0 18.0
13 189176
אורטל הב
1985
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 5.0 19.0 19.0
14 172173
יובל רביץ
1998
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 15.0 26.0 26.0
15 666
אורן שפיצר
1978
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 13.0 28.0 28.0
16 6
הדר רונן
1975
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 16.0 29.0 29.0

בנים
 
לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 173145
אלעד רונן
1976
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 3.0 5.0 5.0
2 1234
רז גורני
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 6.0 9.0 9.0
3 190116
מוטי דיאמנט
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 4.0 9.0 9.0
4 192445
עדן פלנסיה
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 9.0 10.0 10.0
5 171234
עידן זק
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 1.0 13.0 13.0
6 191121
אופק גול
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 8.0 17.0 17.0
7 55
ערן דיאמנט
1991
הפועל גנוסר/מגל אל גל
16.0 2.0 18.0 18.0
8 1
הראל יצחק
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 14.0 18.0 18.0
9 11
יוסי אייזן
1992
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 11.0 18.0 18.0
10 1111
הוד פרויליך
1989
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 10.0 18.0 18.0
11 666
אורן שפיצר
1978
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 13.0 28.0 28.0

בנות
 
לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 192131
עינב בכור
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 7.0 17.0 17.0
2 16
טל רעי קורן
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 12.0 18.0 18.0
3 189176
אורטל הב
1985
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 5.0 19.0 19.0
4 172173
יובל רביץ
1998
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 15.0 26.0 26.0
5 6
הדר רונן
1975
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 16.0 29.0 29.0