שיוט גנוסר 4
גנוסר
13/08/2016

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 832
הוד הראש
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 3.0 2.0 6.0 6.0
2 820
נדב זנדני
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 1.0 3.0 8.0 8.0
3 811
עמית בר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 5.0 6.0 13.0 13.0
4 828
שחר גולן
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
5 819
פבל סמקו
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 2.0 1.0 15.0 15.0
6 888
עמית נאור
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 6.0 4.0 18.0 18.0
7 800
ליאם אדרי
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 7.0 9.0 19.0 19.0
8 808
רוני אשכנזי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 10.0 7.0 23.0 23.0
9 840
שחר כהן
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 9.0 11.0 27.0 27.0
10 845
מני דבש
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 8.0 10.0 27.0 27.0
11 822
ליהיא דבש
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 11.0 12.0 33.0 33.0
12 836
מיכל רחימי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 15.0 8.0 36.0 36.0
13 855
דן סלסריס
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 14.0 14.0 39.0 39.0
14 864
רם רובס
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 13.0 13.0 40.0 40.0
15 803
גומא ניר
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 12.0 15.0 42.0 42.0

בנים
 
אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 832
הוד הראש
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 3.0 2.0 6.0 6.0
2 820
נדב זנדני
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 1.0 3.0 8.0 8.0
3 811
עמית בר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 5.0 6.0 13.0 13.0
4 828
שחר גולן
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
5 819
פבל סמקו
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 2.0 1.0 15.0 15.0
6 888
עמית נאור
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 6.0 4.0 18.0 18.0
7 800
ליאם אדרי
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 7.0 9.0 19.0 19.0
8 840
שחר כהן
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 9.0 11.0 27.0 27.0
9 855
דן סלסריס
2003
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 14.0 14.0 39.0 39.0
10 864
רם רובס
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 13.0 13.0 40.0 40.0
11 803
גומא ניר
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 12.0 15.0 42.0 42.0

בנות
 
אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 808
רוני אשכנזי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 10.0 7.0 23.0 23.0
2 845
מני דבש
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 8.0 10.0 27.0 27.0
3 822
ליהיא דבש
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 11.0 12.0 33.0 33.0
4 836
מיכל רחימי
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 15.0 8.0 36.0 36.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 200689
גיא אשר
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 200693
אבישי עמר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
3 9
נח באבד
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 3.0 6.0 11.0 11.0
4 200893
רומי מזרחי
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
5 99
רועי גורני
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 6.0 2.0 13.0 13.0
6 121
ענבר כהן
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 5.0 5.0 20.0 20.0
7 52
שניר באבד
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 7.0 8.0 21.0 21.0
8 15
טליה אפלבוים
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 8.0 7.0 22.0 22.0
9 112
הדר יצחק
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 9.0 9.0 26.0 26.0
10 552
נעה גורביץ
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 10.0 10.0 29.0 29.0

בנים
4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 200689
גיא אשר
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 200693
אבישי עמר
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
3 9
נח באבד
2001
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 3.0 6.0 11.0 11.0
4 99
רועי גורני
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 6.0 2.0 13.0 13.0
5 52
שניר באבד
2004
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 7.0 8.0 21.0 21.0

בנות
4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 200893
רומי מזרחי
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
2 121
ענבר כהן
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 5.0 5.0 20.0 20.0
3 15
טליה אפלבוים
2002
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 8.0 7.0 22.0 22.0
4 112
הדר יצחק
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 9.0 9.0 26.0 26.0
5 552
נעה גורביץ
2000
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 10.0 10.0 29.0 29.0

לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 55
ערן דיאמנט
1991
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 1.0 2.0 2.0
2 192445
עדן פלנסיה
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 2.0 4.0 4.0
3 173145
אלעד רונן
1976
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 3.0 6.0 6.0
4 171234
עידן זק
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 6.0 10.0 10.0
5 190116
מוטי דיאמנט
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 4.0 10.0 10.0
6 1234
רז גורני
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 5.0 10.0 10.0
7 11
יוסי אייזן
1992
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 7.0 14.0 14.0
8 189176
אורטל הב
1985
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 8.0 17.0 17.0
9 191121
אופק גול
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 10.0 18.0 18.0
10 1111
הוד פרויליך
1989
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 9.0 19.0 19.0
11 172173
יובל רביץ
1998
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 11.0 23.0 23.0
12 192131
עינב בכור
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 13.0 24.0 24.0
13 666
אורן שפיצר
1978
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 12.0 26.0 26.0
14 6
הדר רונן
1975
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 15.0 28.0 28.0
15 16
טל רעי קורן
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 14.0 29.0 29.0

בנים
 
לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 55
ערן דיאמנט
1991
הפועל גנוסר/מגל אל גל
1.0 1.0 2.0 2.0
2 192445
עדן פלנסיה
1999
הפועל גנוסר/מגל אל גל
2.0 2.0 4.0 4.0
3 173145
אלעד רונן
1976
הפועל גנוסר/מגל אל גל
3.0 3.0 6.0 6.0
4 171234
עידן זק
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
4.0 6.0 10.0 10.0
5 190116
מוטי דיאמנט
1977
הפועל גנוסר/מגל אל גל
6.0 4.0 10.0 10.0
6 1234
רז גורני
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
5.0 5.0 10.0 10.0
7 11
יוסי אייזן
1992
הפועל גנוסר/מגל אל גל
7.0 7.0 14.0 14.0
8 191121
אופק גול
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
8.0 10.0 18.0 18.0
9 1111
הוד פרויליך
1989
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 9.0 19.0 19.0
10 666
אורן שפיצר
1978
הפועל גנוסר/מגל אל גל
14.0 12.0 26.0 26.0

בנות
 
לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 189176
אורטל הב
1985
הפועל גנוסר/מגל אל גל
9.0 8.0 17.0 17.0
2 172173
יובל רביץ
1998
הפועל גנוסר/מגל אל גל
12.0 11.0 23.0 23.0
3 192131
עינב בכור
1997
הפועל גנוסר/מגל אל גל
11.0 13.0 24.0 24.0
4 6
הדר רונן
1975
הפועל גנוסר/מגל אל גל
13.0 15.0 28.0 28.0
5 16
טל רעי קורן
1996
הפועל גנוסר/מגל אל גל
15.0 14.0 29.0 29.0