שיוט מכמורת 6
מכמורת
20/08/2016

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 6
רון לבל
2004
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 2.0 3.0 3.0
2 908
זיו שיינפלד
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 3.0 5.0 5.0
3 919
ים מלר
2005
מ. השייט מכמורת עמק חפר
DNC 1.0 7.0 7.0
4 2
ארד קמפ
2005
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 5.0 8.0 8.0
5 907
טל פוקס
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
DNC 4.0 10.0 10.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 163331
רועי גבאי
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 1.0 3.0 3.0
2 185489
סוף נוסן
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 2.0 3.0 3.0
3 4
יונתן נחום
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 3.0 6.0 6.0
4 173227
ים עשהאל שכטר
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
4.0 4.0 8.0 8.0

לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 7
נינה ירקוני
2004
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0 2.0 2.0
2 154816
אורי רודוי
2001
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 2.0 4.0 4.0
3 183324
גל מלכה
2001
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0DNC 7.0 7.0

6.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 327
שרון קנטור
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0 2.0 2.0
2 307
עמית שחף
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 2.0 4.0 4.0
3 311
יובל אדם
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 3.0 6.0 6.0
4 318
נדב אליאס
2004
מ. השייט מכמורת עמק חפר
4.0 4.0 8.0 8.0
5 310
איתמר קמפ
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
DNC 5.0 11.0 11.0

7.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 324
שקד צרציס
2001
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0 2.0 2.0
2 344
הדר רשף
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 2.0 4.0 4.0
3 3
גילי ברק
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 4.0 7.0 7.0
4 2
עמית דורון
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
DNC 3.0 9.0 9.0
5 1
גלי בנטוב
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
4.0 5.0 9.0 9.0

8.5  
נילפרייד

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 33
אסף פנחסי
2000
מ. השייט מכמורת עמק חפר
OCS 1.0 1.0 6.0 6.0
2 2
נדב ברק
2001
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3 1111
רז גרינברג
2000
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0DNCDNC 9.0 9.0

נילפרייד

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 200
טל צדוק
1998
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0 3.0 5.0 5.0
2 900
סער מינץ
1998
בני הרצליה
4.0 2.0 1.0 7.0 7.0
3 97
תום ראובני
2000
בני הרצליה
2.0 6.0 2.0 10.0 10.0
4 201
גיא סיטין
2000
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 5.0 4.0 12.0 12.0
5 21
ים זיו
1999
מ. השייט מכמורת עמק חפר
DNC 3.0 5.0 15.0 15.0
6 22
עמית מאור
2000
מ. השייט מכמורת עמק חפר
5.0 4.0 6.0 15.0 15.0