שיוט חיפה 4
חיפה
29/10/2016

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 351
אוריאל אמויאל
2007
שייט חיפה
2.0 1.0 3.0 3.0
2 308
בר פרידריך
2005
שייט חיפה
1.0 2.0 3.0 3.0
3 314
גיא שלוש
2003
שייט חיפה
3.0 3.0 6.0 6.0
4 316
אליקה בוצקרוב
2005
מכבי זבולון אשדוד נוער
4.0 4.0 8.0 8.0
5 318
הדס ברקת
2006
שייט חיפה
5.0 6.0 11.0 11.0
6 330
רועי בן עזרא
2006
שייט חיפה
7.0 5.0 12.0 12.0
7 322
נועה טייטלבאום
2004
שייט חיפה
6.0 7.0 13.0 13.0
8 352
אלעד זיו
2004
שייט חיפה
8.0 8.0 16.0 16.0
9 3281
שיראל בן עזרא
2003
שייט חיפה
9.0 9.0 18.0 18.0

בנים
 
אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 351
אוריאל אמויאל
2007
שייט חיפה
2.0 1.0 3.0 3.0
2 308
בר פרידריך
2005
שייט חיפה
1.0 2.0 3.0 3.0
3 314
גיא שלוש
2003
שייט חיפה
3.0 3.0 6.0 6.0
4 318
הדס ברקת
2006
שייט חיפה
5.0 6.0 11.0 11.0
5 330
רועי בן עזרא
2006
שייט חיפה
7.0 5.0 12.0 12.0
6 352
אלעד זיו
2004
שייט חיפה
8.0 8.0 16.0 16.0

בנות
 
אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 316
אליקה בוצקרוב
2005
מכבי זבולון אשדוד נוער
4.0 4.0 8.0 8.0
2 322
נועה טייטלבאום
2004
שייט חיפה
6.0 7.0 13.0 13.0
3 3281
שיראל בן עזרא
2003
שייט חיפה
9.0 9.0 18.0 18.0

420

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 54148
גילי אברך
2000
שייט חיפה
אופק שלגי
1999
שייט חיפה
2.0 1.0 3.0 3.0
2 61253
אביב רוזן
2001
שייט חיפה
עופר ברנר
1994
שייט חיפה
1.0 2.0 3.0 3.0
3 54699
יונתן ראודניץ
2001
שדות ים ימיה
תמוז חרותי
1999
שייט חיפה
3.0OCS 7.0 7.0

470

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 1
ירוסלב בוצקי
1983
שחפית זבולון חיפה
ניצן שטרן
1964
שחפית זבולון חיפה
2.0 1.0 3.0 3.0
2 21
דוד מכלן
1959
שחפית זבולון חיפה
דוד גליאמוב
1999
שחפית זבולון חיפה
1.0 3.0 4.0 4.0
3 121
שי קמעו
1971
שחפית זבולון חיפה
גל קמעו
1975
שחפית זבולון חיפה
3.0 2.0 5.0 5.0

לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 198053
רועי מור
1980
שחפית זבולון חיפה
1.0 1.0 2.0 2.0
2 198051
שלמה גרדה
1971
שחפית זבולון חיפה
2.0 2.0 4.0 4.0
3 198050
לירון אקסלרד
1996
שחפית זבולון חיפה
3.0 3.0 6.0 6.0