שיוט מכמורת 4
מכמורת
06/05/2017

אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 30
נדב בן דור
2006
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0 1.0
2 32
יאיר לביא
2006
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 2.0 2.0
3 33
איתי לב רן
2005
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 3.0 3.0

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 920
ים מלר
2005
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0 2.0 2.0
2 917
רון לבל
2004
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 3.0 5.0 5.0
3 922
זיו שיינפלד
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 2.0 5.0 5.0
4 901
יואב רונן
2004
מ. השייט מכמורת עמק חפר
4.0 4.0 8.0 8.0
5 711
רותם גרדה
2003
שחפית זבולון חיפה
5.0 5.0 10.0 10.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 185489
דניאל גבעוני
2004
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 1.0DNC 6.0 6.0
2 4
יונתן נחום
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 3.0 1.0 6.0 6.0
3 1
עפרי גורן בראון
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 2.0DNC 9.0 9.0

לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 183324
טל פוקס
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2 193041
שיר אקסלרד
2002
שחפית זבולון חיפה
2.0 1.0DNC 7.0 7.0
3 187726
גדעון הראל
1948
שחפית זבולון חיפה
3.0 2.0DNC 9.0 9.0

לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 198053
ריקו ציפורט
1975
שחפית זבולון חיפה
1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 198051
דניאל גופין
1960
שחפית זבולון חיפה
DNC 1.0 2.0 9.0 9.0
3 198050
ליאור אלפסי
1975
שחפית זבולון חיפה
DNC 3.0 3.0 12.0 12.0
4 198850
אלכסנדר גורקין
1968
שחפית זבולון חיפה
2.0DNCDNC 14.0 14.0
5 198851
אביאל טל
1963
שחפית זבולון חיפה
3.0DNCDNC 15.0 15.0

4  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 1
דניאל זיו
2006
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 1.0 2.0 1.0 6.0 6.0
2 2
גיא קנטור
2006
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 3.0 1.0 3.0 8.0 8.0
3 3
עלמא יעקובי הררי
2006
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 2.0 3.0 2.0 10.0 10.0

טופז

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 1
איילת אמיר
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
ים עשהאל שכטר
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
2.0 1.0 3.0 3.0
2 3
נדב צוקר
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
עילאי תמיר
2002
מ. השייט מכמורת עמק חפר
1.0 2.0 3.0 3.0
3 2
גוני רצון
2001
מ. השייט מכמורת עמק חפר
מתן אגוזי
2003
מ. השייט מכמורת עמק חפר
3.0 3.0 6.0 6.0