שיוט אילת 5
אילת
11/08/2017

אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1א 5
שגב הלפנבאום
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2א 36
יהונתן מור
2007
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 2.0 3.0 9.0 9.0
3א 25
אלמוג ואנג
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 3.0 5.0 10.0 10.0
4א 26
מאיה נחבס
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 4.0 6.0 13.0 13.0
5א 34
אדם כהן
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
6.0 6.0 2.0 14.0 14.0
6א 30
נעמה שוורץ
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 7.0 4.0 16.0 16.0
7א 14
דניאל לויטין
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
7.0 5.0 7.0 19.0 19.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 193304
דניאל הלפנבאום
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 154819
תומר בוכמן
1999
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
3 200692
ליעם לבן
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 3.0 3.0 9.0 9.0

4  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 6
אגם ינקוביץ
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 3
ליאל פרץ
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
3 9
מאיה קונסטנטינובסקי
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
4 8
עילם שני לרנר
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 5.0 3.0 12.0 12.0
5 15
אליאב וקנין
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 4.0 6.0 15.0 15.0
6 12
אסף גולן
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
6.0 6.0 5.0 17.0 17.0

5  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 690
תומר אדירן
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2 699
נועם נגן
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
3 691
נועם זוהר
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
4 663
רוני אוחיון
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 4.0 4.0 13.0 13.0
5 669
לני ברמי
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 5.0 5.0 14.0 14.0

6.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 630
עמית קאשי
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2 652
דן בגלר
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 2.0 1.0 7.0 7.0
3 646
אדיר טויל
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 4.0 3.0 8.0 8.0
4 618
הריאל מזרחי
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 5.0 4.0 12.0 12.0
5 696
רותם לב
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
6.0 3.0 5.0 14.0 14.0
6 608
מתנאל סויסה
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 6.0 6.0 17.0 17.0
7 619
מתן לוי
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
7.0 8.0 7.0 22.0 22.0
8 607
הדר חיות
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
8.0 7.0 8.0 23.0 23.0

7.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 680
בן בר און
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 613
ניר ארד
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
3 644
נויה רומי
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 3.0 2.0 9.0 9.0
4 623
ניב רובינסון
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 4.0 4.0 10.0 10.0