שיוט עכו 5
עכו
12/08/2017

אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1ע 6
ליאם טייב
2006
הפועל זבולון עכו
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2ע 30
צוף דהן
2006
הפועל זבולון עכו
2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3ע 70
ניקיטה ורחובסקי
2006
הפועל זבולון עכו
3.0 3.0 3.0 9.0 9.0

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 970
תהילה סידיאס
2006
הפועל זבולון עכו
3.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2 950
אורי בן צבי
2005
הפועל זבולון עכו
2.0 4.0 2.0 8.0 8.0
3 975
עידו מאירי
2006
הפועל זבולון עכו
1.0 5.0 4.0 10.0 10.0
4 960
ארז חיון
2006
הפועל זבולון עכו
5.0 2.0 3.0 10.0 10.0
5 982
מאור עמר
2005
הפועל זבולון עכו
7.0 3.0 5.0 15.0 15.0
6 999
אלון עומר
2005
הפועל זבולון עכו
4.0 6.0 8.0 18.0 18.0
7 965
אמרי מלכה
2006
הפועל זבולון עכו
6.0 8.0 6.0 20.0 20.0
8 38
עומר בן סימון
2005
הפועל זבולון עכו
8.0 7.0 7.0 22.0 22.0

420

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 51110
בנימין לשצובר
1974
הפועל זבולון עכו
אייל טורס
1973
הפועל זבולון עכו
1.0 1.0 2.0 2.0
2 52482
אסף שורץ
1974
הפועל זבולון עכו
יונתן ראש
1977
הפועל זבולון עכו
2.0 2.0 4.0 4.0
3 54200
אפק מלכה
2000
הפועל זבולון עכו
מתא מתא
2002
הפועל זבולון עכו
3.0 3.0 6.0 6.0

470

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 18
שלמה גרדה
1971
שחפית זבולון חיפה
ולדימיר קפלונוב
1973
שחפית זבולון חיפה
1.0 1.0 2.0 2.0
2 72
אלכסנדר כץ
2059
שחפית זבולון חיפה
לב יארניך
1979
שחפית זבולון חיפה
2.0 2.0 4.0 4.0
3 311
ניצן שטרן
1964
שחפית זבולון חיפה
אור טבול
1993
שחפית זבולון חיפה
3.0 3.0 6.0 6.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 193110
מרק קנטור
2001
הפועל זבולון עכו
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 214455
כנרת דהן
2005
הפועל זבולון עכו
2.0 3.0 2.0 7.0 7.0
3 193131
תמיר חמיאס
2002
הפועל זבולון עכו
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0

אופט משה"ח אחיד

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 2
יהב גבע
אליה לוי
2008
2007
הפועל זבולון עכו
הפועל זבולון עכו
1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2 3
אלירן אבוטבול
אופק דותן
2007
2006
הפועל זבולון עכו
הפועל זבולון עכו
2.0 3.0 1.0 6.0 6.0
3 1
לוטן רוזנפלד
גאיה בלשוב
אופק הררי
2006
2007
2005
הפועל זבולון עכו
הפועל זבולון עכו
הפועל זבולון עכו
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0