שיוט שדות ים 6
שדות ים
12/08/2017

לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 182833
אייל סמל
2000
הפועל שדות ים
1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2 168365
דנה גור
1990
הפועל שדות ים
3.0 1.0 4.0 8.0 8.0
3 189288
שחף אמיר
1982
הפועל שדות ים
5.0 4.0 1.0 10.0 10.0
4 192907
רואי סנדובסקי
1988
הפועל שדות ים
2.0 3.0 5.0 10.0 10.0
5 189296
דין ביקל
1993
הפועל שדות ים
4.0 5.0 3.0 12.0 12.0

קטמרן

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 55
עודד גולדן
1959
הפועל שדות ים
עופר רשף
1965
הפועל שדות ים
1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 1049
אסף ליפשיץ
1975
הפועל שדות ים
שריר אינשטיין
1967
הפועל שדות ים
2.0 4.0 2.0 8.0 8.0
3 2
דניאל אברבנאל
1961
הפועל שדות ים
איל שגב
1961
הפועל שדות ים
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
4 1948
אפרים יעקב
1953
הפועל שדות ים
אלי כץ
1957
הפועל שדות ים
4.0 3.0 4.0 11.0 11.0