שיוט שדות ים 7
שדות ים
19/08/2017

לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 168365
שחף אמיר
1982
הפועל שדות ים
1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2 189296
רואי סנדובסקי
1988
הפועל שדות ים
2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
3 192907
דין ביקל
1993
הפועל שדות ים
3.0 4.0 3.0 10.0 10.0
4 176741
דלב איסק
1996
הפועל שדות ים
4.0 3.0 4.0 11.0 11.0