שיוט מויש
שדות ים
26/08/2017

לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 192666
נופר אדלמן
1982
הפועל שדות ים
1.0 1.0 2.0 2.0
2 189296
שחף אמיר
1982
הפועל שדות ים
2.0 2.0 4.0 4.0
3 188296
דנה גור
1990
הפועל שדות ים
4.0 3.0 7.0 7.0
4 189288
רואי סנדובסקי
1988
הפועל שדות ים
3.0 4.0 7.0 7.0

קטמרן

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 90
עופר יעקב
1961
הפועל שדות ים
ירמיהו מור
1967
הפועל שדות ים
2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2 1049
אסף ליפשיץ
1975
הפועל שדות ים
איתי רסין
1978
הפועל שדות ים
4.0 2.0 2.0 8.0 8.0
3 2
איל שגב
1961
הפועל שדות ים
דוד גאפל
1962
הפועל שדות ים
3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4 551
עודד גולדן
1959
הפועל שדות ים
עופר רשף
1965
הפועל שדות ים
1.0UFDUFD 13.0 13.0
5 1601
שריר אינשטיין
1967
הפועל שדות ים
שחר איתן
1972
הפועל שדות ים
5.0 4.0 4.0 13.0 13.0