שיוט אילת 7
אילת
07/10/2017

אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1א 36
יהונתן מור
2007
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2א 25
איליי ביטון
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
3א 23
היידן ביטון
2007
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 3.0 5.0 11.0 11.0
4א 26
אלמוג ואנג
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 4.0 3.0 11.0 11.0
5א 32
לייא אברגל
2007
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 6.0 4.0 15.0 15.0
6א 24
רפאל רגוסו
2008
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
7.0 5.0 7.0 19.0 19.0
7א 37
אריאל הצואל
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
6.0 7.0 6.0 19.0 19.0

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 597
איתן חדד
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2 517
שלמה כץ פייבישבסקי
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
3 518
רשאד מסארוה
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 3.0 3.0 9.0 9.0

5  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 690
תומר אדירן
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2 691
לידור טולדו
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 3.0 3.0 10.0 10.0
3 689
ליאל פרץ
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 1.0 6.0 12.0 12.0
4 699
טל גפני
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 4.0 7.0 13.0 13.0
5 695
תומר בלילוס
2006
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
6.0 8.0 2.0 16.0 16.0
6 698
אגם ינקוביץ
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
7.0 5.0 4.0 16.0 16.0
7 673
רני ינוביץ
2007
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 7.0DNC 21.0 21.0
8 671
גואי דוד כהן
2007
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
DNC 6.0 5.0 22.0 22.0
9 697
משה טובלי
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
8.0 10.0 8.0 26.0 26.0
10 696
מאיה קונסטנטינובסקי
2005
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
9.0 9.0 9.0 27.0 27.0

6.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 696
רותם לב
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2 630
עמית קאשי
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 1.0 2.0 6.0 6.0
3 652
דן בגלר
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 5.0 3.0 10.0 10.0
4 646
אדיר טויל
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 2.0 4.0 10.0 10.0
5 604
ניל שטיגליץ
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
6 643
הדר חיות
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
7.0 6.0DNC 21.0 21.0
7 608
מתנאל סויסה
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
6.0DNCDNC 22.0 22.0

7.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 670
ניב רובינסון
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2 600
רוני מזרחי
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 3.0 3.0 7.0 7.0
3 645
נויה רומי
2003
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
DNC 2.0 1.0 8.0 8.0
4 601
שי ינקוביץ
2004
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 4.0 4.0 11.0 11.0

8.5  
נילפרייד

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 16
בן בר און
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
1.0 3.0 1.0 5.0 5.0
2 19
נוי דריהן
1999
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
2.0 1.0 4.0 7.0 7.0
3 65
שחר בלילוס
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
4 20
ניר ארד
2002
מ. לחינוך וספורט ימי אילת
4.0 4.0 2.0 10.0 10.0