שיוט חיפה 3
חיפה
20/10/2017

אופטימיסט בינ"ל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 351
אוריאל אמויאל
2007
שייט חיפה
1.0 1.0 2.0 2.0
2 301
אליקה בוצקרוב
2005
שייט חיפה
2.0 2.0 4.0 4.0
3 308
בר פרידריך
2005
שייט חיפה
3.0 3.0 6.0 6.0
4 331
ניקיטה פאליי
2005
שייט חיפה
4.0 4.0 8.0 8.0
5 3281
רועי בן עזרא
2006
שייט חיפה
5.0 5.0 10.0 10.0
6 334
נועה טייטלבאום
2004
שייט חיפה
6.0 6.0 12.0 12.0
7 310
נגה ים פנחסי
2007
שייט חיפה
DNC 7.0 15.0 15.0

420

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 52581
יונתן ראודניץ
2001
שייט חיפה
עידו בן עזרא
2000
שייט חיפה
2.0 1.0 3.0 3.0
2 1
גל טיטלבאום
2001
שייט חיפה
הראל ידיד
1996
שייט חיפה
1.0 3.0 4.0 4.0
3 61253
אביב רוזן
2001
שייט חיפה
בן אשל
1987
שייט חיפה
3.0 2.0 5.0 5.0
4 32451
פבל פאליי
1978
שייט חיפה
תמוז חרותי
1999
שייט חיפה
4.0DNC 9.0 9.0

470

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 18
ריקו ציפרוט
1975
שחפית זבולון חיפה
ליאור אלפסי
1975
שחפית זבולון חיפה
1.0 1.0 2.0 2.0
2 114
אלכסנדר גורקין
1968
שחפית זבולון חיפה
לירון אקסלרד
1996
שחפית זבולון חיפה
3.0 2.0 5.0 5.0
3 1
אביאל טל
1963
שחפית זבולון חיפה
גל קמעו
1975
שחפית זבולון חיפה
2.0 3.0 5.0 5.0

4.7  
לייזר

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 182838
דוד סוקולין
2004
שייט חיפה
1.0 2.0 3.0 3.0
2 163294
יונתן בנימיני
2003
שייט חיפה
3.0 1.0 4.0 4.0
3 163293
הלל ברקת
2003
שייט חיפה
2.0 3.0 5.0 5.0

5  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 810
מתיאו ראובני
2005
שייט חיפה
4.0 1.0 5.0 5.0
2 813
אלון זהבי
2004
שייט חיפה
1.0 4.0 5.0 5.0
3 807
פלג רגואן
2007
שייט חיפה
2.0 3.0 5.0 5.0
4 800
אלמוג רגואן
2006
שייט חיפה
DNC 2.0 8.0 8.0
5 815
רועי לוי
2005
מעופפי הים
3.0 5.0 8.0 8.0

7.8  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 848
ניר לשד
2002
שייט חיפה
1.0 1.0 2.0 2.0
2 888
נבו אטיאס
2003
שייט חיפה
2.0 2.0 4.0 4.0
3 820
שירה פרידמן
2002
שייט חיפה
3.0 3.0 6.0 6.0