שיוט קיסריה תשתיות
שדות ים
05/06/2020-06/06/2020

אופטימיסט משה"ח

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1חד 18
נועם פלומן
2009
מועדון ימי חדרה
1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 7.0 4.0
2ש 58
ליה שפלר
2010
הפועל שדות ים
2.0 1.0 4.0 2.0 5.0 14.0 9.0
3חד 20
יובל בר שדה
2010
מועדון ימי חדרה
3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 15.0 11.0
4ש 48
נעמה בר עד
2010
הפועל שדות ים
9.0 10.0 2.0 9.0 2.0 32.0 22.0
5ש 55
איתי חמיאס
2010
הפועל שדות ים
8.0 7.0 5.0 3.0 12.0 35.0 23.0
6ש 57
אבישג יעקובי
2010
הפועל שדות ים
10.0 6.0 7.0 5.0 7.0 35.0 25.0
7חד 5
אדר קפלושניק
2011
מועדון ימי חדרה
5.0 4.0 8.0 13.0 10.0 40.0 27.0
8חד 2
דניאלה גבאי
2009
מועדון ימי חדרה
7.0 5.0 14.0DNC 9.0 64.0 35.0
9ש 45
רועי מס
2011
הפועל שדות ים
4.0 8.0 15.0 16.0 16.0 59.0 43.0
10ש 42
איתמר מינץ
2010
הפועל שדות ים
13.0 15.0 9.0 10.0 13.0 60.0 45.0
11ש 43
אלמוג אלמקיאס
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 10.0 6.0 4.0 78.0 49.0
12חד 1
פלג אברהם
2011
מועדון ימי חדרה
15.0 13.0 16.0 8.0 15.0 67.0 51.0
13ש 56
יותם שגיא
2010
הפועל שדות ים
16.0 12.0 12.0 11.0 19.0 70.0 51.0
14חד 7
שחר להב
2009
מועדון ימי חדרה
6.0 9.0 19.0 18.0 21.0 73.0 52.0
15ש 47
ליאור פלדמן
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 6.0 7.0 11.0 82.0 53.0
16ש 41
הילי בר
2010
הפועל שדות ים
17.0DNC 18.0 12.0 6.0 82.0 53.0
17ש 46
אור עמל
2012
הפועל שדות ים
14.0 11.0 20.0 14.0 14.0 73.0 53.0
18חד 4
יהונתן יוריסטה
2010
מועדון ימי חדרה
12.0 16.0 11.0 15.0 18.0 72.0 54.0
19ש 54
אלמוג שריג
2011
הפועל שדות ים
11.0 14.0 17.0 17.0 17.0 76.0 59.0
20ש 40
יותם סגל
2010
הפועל שדות ים
DNCDNC 13.0 19.0 8.0 98.0 69.0
21ש 38
יובל ברקאי
2012
הפועל שדות ים
DNCDNC 22.0 22.0 20.0 122.0 93.0
22ש 44
עומר גלבוע
2012
הפועל שדות ים
DNCDNC 24.0 21.0 22.0 125.0 96.0
23ש 35
אגם מלכה
2010
הפועל שדות ים
DNCDNC 26.0 20.0 25.0 129.0100.0
24ש 27
אייל פרידמן
2012
הפועל שדות ים
DNCDNC 25.0 23.0 23.0 129.0100.0
25ש 39
איתי מלסטר
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 23.0 24.0 24.0 129.0100.0
26ש 36
אלמה גינזבורג
2010
הפועל שדות ים
DNCDNC 21.0 25.0DNC 133.0104.0
27ש 34
אורי מאי
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 28.0 26.0 26.0 138.0109.0
28ש 33
דפנה זורע
2011
הפועל שדות ים
RETDNC 27.0DNC 27.0 141.0112.0

בנים
 
אופטימיסט משה"ח

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1חד 18
נועם פלומן
2009
מועדון ימי חדרה
1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 7.0 4.0
2חד 20
יובל בר שדה
2010
מועדון ימי חדרה
3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 15.0 11.0
3ש 55
איתי חמיאס
2010
הפועל שדות ים
8.0 7.0 5.0 3.0 12.0 35.0 23.0
4חד 5
אדר קפלושניק
2011
מועדון ימי חדרה
5.0 4.0 8.0 13.0 10.0 40.0 27.0
5ש 45
רועי מס
2011
הפועל שדות ים
4.0 8.0 15.0 16.0 16.0 59.0 43.0
6ש 42
איתמר מינץ
2010
הפועל שדות ים
13.0 15.0 9.0 10.0 13.0 60.0 45.0
7חד 1
פלג אברהם
2011
מועדון ימי חדרה
15.0 13.0 16.0 8.0 15.0 67.0 51.0
8ש 56
יותם שגיא
2010
הפועל שדות ים
16.0 12.0 12.0 11.0 19.0 70.0 51.0
9חד 7
שחר להב
2009
מועדון ימי חדרה
6.0 9.0 19.0 18.0 21.0 73.0 52.0
10חד 4
יהונתן יוריסטה
2010
מועדון ימי חדרה
12.0 16.0 11.0 15.0 18.0 72.0 54.0
11ש 54
אלמוג שריג
2011
הפועל שדות ים
11.0 14.0 17.0 17.0 17.0 76.0 59.0
12ש 40
יותם סגל
2010
הפועל שדות ים
DNCDNC 13.0 19.0 8.0 98.0 69.0
13ש 38
יובל ברקאי
2012
הפועל שדות ים
DNCDNC 22.0 22.0 20.0 122.0 93.0
14ש 27
אייל פרידמן
2012
הפועל שדות ים
DNCDNC 25.0 23.0 23.0 129.0100.0
15ש 39
איתי מלסטר
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 23.0 24.0 24.0 129.0100.0

בנות
 
אופטימיסט משה"ח

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1ש 58
ליה שפלר
2010
הפועל שדות ים
2.0 1.0 4.0 2.0 5.0 14.0 9.0
2ש 48
נעמה בר עד
2010
הפועל שדות ים
9.0 10.0 2.0 9.0 2.0 32.0 22.0
3ש 57
אבישג יעקובי
2010
הפועל שדות ים
10.0 6.0 7.0 5.0 7.0 35.0 25.0
4חד 2
דניאלה גבאי
2009
מועדון ימי חדרה
7.0 5.0 14.0DNC 9.0 64.0 35.0
5ש 43
אלמוג אלמקיאס
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 10.0 6.0 4.0 78.0 49.0
6ש 47
ליאור פלדמן
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 6.0 7.0 11.0 82.0 53.0
7ש 41
הילי בר
2010
הפועל שדות ים
17.0DNC 18.0 12.0 6.0 82.0 53.0
8ש 46
אור עמל
2012
הפועל שדות ים
14.0 11.0 20.0 14.0 14.0 73.0 53.0
9ש 44
עומר גלבוע
2012
הפועל שדות ים
DNCDNC 24.0 21.0 22.0 125.0 96.0
10ש 35
אגם מלכה
2010
הפועל שדות ים
DNCDNC 26.0 20.0 25.0 129.0100.0
11ש 36
אלמה גינזבורג
2010
הפועל שדות ים
DNCDNC 21.0 25.0DNC 133.0104.0
12ש 34
אורי מאי
2011
הפועל שדות ים
DNCDNC 28.0 26.0 26.0 138.0109.0
13ש 33
דפנה זורע
2011
הפועל שדות ים
RETDNC 27.0DNC 27.0 141.0112.0

אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1ש 68
שני קומינר
2009
הפועל שדות ים
1.0 2.0 4.0 5.0 1.0 3.0 16.0 11.0
2ש 65
צור חשמונאי
2008
הפועל שדות ים
2.0 1.0 1.0 9.0 17.0 1.0 31.0 14.0
3ש 67
עודד שקד
2009
הפועל שדות ים
4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 6.0 21.0 15.0
4ש 66
יובל פלג
2010
הפועל שדות ים
3.0 4.0 16.0 1.0 2.0 10.0 36.0 20.0
5ש 69
איתן ארז
2010
הפועל שדות ים
5.0 5.0 7.0 3.0 6.0 7.0 33.0 26.0
6חד 26
זיו שטוב
2008
מועדון ימי חדרה
7.0 6.0 2.0 7.0 5.0 11.0 38.0 27.0
7ש 64
תמר בר
2009
הפועל שדות ים
8.0 7.0 6.0 8.0 9.0 5.0 43.0 34.0
8ש 63
אייל ישראל
2010
הפועל שדות ים
11.0 11.0 10.0 13.0 10.0 4.0 59.0 46.0
9אש 18
אלכסנדר צינמן
2010
ספורטאי מכבי אשדוד
6.0 8.0 5.0 12.0 15.0 16.0 62.0 46.0
10אש 20
משה ישראל צדיק
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
19.0 12.0 19.0 4.0 4.0 12.0 70.0 51.0
11ש 3
פלג עמיר
2011
הפועל שדות ים
34.0 17.0 14.0 17.0 7.0 2.0 91.0 57.0
12חד 23
עילאי אברהם
2009
מועדון ימי חדרה
9.0 9.0 13.0 20.0 11.0 15.0 77.0 57.0
13ש 62
מיה עמרמי
2009
הפועל שדות ים
14.0 15.0 12.0 16.0 8.0 21.0 86.0 65.0
14ש 60
דניאל דקל
2009
ע שייט נחשולים
16.0 10.0 11.0 30.0 25.0 14.0 106.0 76.0
15אש 16
נילי ריבקין
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
17.0 14.0 8.0 23.0 22.0 18.0 102.0 79.0
16אש 11
מארק פציניארז
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
18.0 36.0 27.0 10.0 13.0 13.0 117.0 81.0
17אש 15
גאיה טל
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
12.0 23.0 18.0 24.0 16.0 27.0 120.0 93.0
18ש 61
נעמי זמיר
2009
הפועל שדות ים
26.0 26.0 22.0 15.0 23.0 9.0 121.0 95.0
19ג 3
מתן הראל
2008
הפועל גנוסר/מגל אל גל
24.0 22.0 21.0 11.0 20.0 23.0 121.0 97.0
20ש 2
נטע חרש
2010
הפועל שדות ים
20.0 18.0 23.0 18.0 18.0 24.0 121.0 97.0
21ג 15
גלעד פארן
2008
הפועל גנוסר/מגל אל גל
DNC 29.0 24.0 6.0 19.0 22.0 151.0100.0
22ג 4
שקד ילס
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
25.0 16.0 9.0 22.0 30.0 31.0 133.0102.0
23ש 50
רתם גלבוע
2010
הפועל שדות ים
31.0DNCDNC 14.0 12.0 8.0 167.0116.0
24ש 51
פרי לב ארי
2009
הפועל שדות ים
13.0 13.0DNC 33.0 33.0 25.0 168.0117.0
25ש 53
קאי שלומוביץ
2010
הפועל שדות ים
32.0 32.0 28.0 25.0 14.0 20.0 151.0119.0
26אש 17
רוני שושן
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
22.0 24.0 25.0 26.0 37.0 26.0 160.0123.0
27ש 59
טל אלון
2010
הפועל שדות ים
27.0 34.0 31.0 28.0 21.0 17.0 158.0124.0
28חד 21
אסא יוסף
2007
מועדון ימי חדרה
15.0 20.0 17.0DNC 38.0 39.0 180.0129.0
29ג 10
יהלי ירקוני
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 25.0 26.0 34.0 36.0 37.0 168.0131.0
30חד 22
שחף אברהם
2010
מועדון ימי חדרה
29.0 19.0 29.0 31.0 29.0 29.0 166.0135.0
31אש 12
טוהר עובדיה
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
35.0 39.0DNC 19.0 24.0 19.0 187.0136.0
32ש 52
ים גלבוע
2010
הפועל שדות ים
33.0 21.0DNC 21.0 26.0 38.0 190.0139.0
33ג 88
איליי בראל
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
30.0 31.0 15.0 40.0 31.0 33.0 180.0140.0
34אש 1
אריאל ריבקין
2011
ספורטאי מכבי אשדוד
21.0 33.0DNC 29.0 34.0 28.0 196.0145.0
35חד 19
יה לי לבקוביץ
2008
מועדון ימי חדרה
28.0 28.0 20.0 38.0 42.0 32.0 188.0146.0
36אש 8
הילה טבה צדיק
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
23.0 37.0 33.0 35.0 28.0 35.0 191.0154.0
37אש 19
אייל פרוכטמן
2011
ספורטאי מכבי אשדוד
36.0 35.0 32.0 27.0 27.0 36.0 193.0157.0
38ג 6
יוחאי שיצר
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
37.0 30.0 30.0 37.0 43.0 42.0 219.0176.0
39אש 2
דביר עזריאל
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
38.0 40.0DNC 39.0 44.0 34.0 246.0195.0
40ג 23
אוריה מלמוד
2010
הפועל גנוסר/מגל אל גל
OCS 27.0DNC 45.0 32.0 41.0 247.0196.0
41ת 18
סער ולטר
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNC 38.0DNC 41.0 35.0 40.0 256.0205.0
42ת 7
יותם בראונשטיין
2011
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 36.0 40.0 30.0 259.0208.0
43ג 8
עלמא ארנון
2007
הפועל גנוסר/מגל אל גל
DNCDNCDNC 32.0 39.0 43.0 267.0216.0
44ת 8
לב סיראי
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 42.0 41.0DNC 287.0236.0
45ת 1
תמר שניידר סבן
2008
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 43.0 45.0OCS 292.0241.0
46ת 17
אמי נפתלי
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 44.0DNCDNC 299.0248.0
47ת 4
אלמה בן יהודה ציון
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 46.0OCSDNC 301.0250.0
48ת 6
אמה פדר
2012
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNCDNC 46.0DNC 301.0250.0
49ת 16
הראל חן
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNCOCSOCSOCS 306.0255.0
50ת 5
איתמר ברנדט בן שלוש
2011
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNCDNFDNCDNC 306.0255.0

בנים
 
אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1ש 65
צור חשמונאי
2008
הפועל שדות ים
2.0 1.0 1.0 9.0 17.0 1.0 31.0 14.0
2ש 67
עודד שקד
2009
הפועל שדות ים
4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 6.0 21.0 15.0
3ש 66
יובל פלג
2010
הפועל שדות ים
3.0 4.0 16.0 1.0 2.0 10.0 36.0 20.0
4ש 69
איתן ארז
2010
הפועל שדות ים
5.0 5.0 7.0 3.0 6.0 7.0 33.0 26.0
5חד 26
זיו שטוב
2008
מועדון ימי חדרה
7.0 6.0 2.0 7.0 5.0 11.0 38.0 27.0
6ש 63
אייל ישראל
2010
הפועל שדות ים
11.0 11.0 10.0 13.0 10.0 4.0 59.0 46.0
7אש 18
אלכסנדר צינמן
2010
ספורטאי מכבי אשדוד
6.0 8.0 5.0 12.0 15.0 16.0 62.0 46.0
8אש 20
משה ישראל צדיק
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
19.0 12.0 19.0 4.0 4.0 12.0 70.0 51.0
9ש 3
פלג עמיר
2011
הפועל שדות ים
34.0 17.0 14.0 17.0 7.0 2.0 91.0 57.0
10חד 23
עילאי אברהם
2009
מועדון ימי חדרה
9.0 9.0 13.0 20.0 11.0 15.0 77.0 57.0
11אש 11
מארק פציניארז
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
18.0 36.0 27.0 10.0 13.0 13.0 117.0 81.0
12ג 3
מתן הראל
2008
הפועל גנוסר/מגל אל גל
24.0 22.0 21.0 11.0 20.0 23.0 121.0 97.0
13ג 15
גלעד פארן
2008
הפועל גנוסר/מגל אל גל
DNC 29.0 24.0 6.0 19.0 22.0 151.0100.0
14ג 4
שקד ילס
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
25.0 16.0 9.0 22.0 30.0 31.0 133.0102.0
15ש 53
קאי שלומוביץ
2010
הפועל שדות ים
32.0 32.0 28.0 25.0 14.0 20.0 151.0119.0
16ש 59
טל אלון
2010
הפועל שדות ים
27.0 34.0 31.0 28.0 21.0 17.0 158.0124.0
17חד 21
אסא יוסף
2007
מועדון ימי חדרה
15.0 20.0 17.0DNC 38.0 39.0 180.0129.0
18חד 22
שחף אברהם
2010
מועדון ימי חדרה
29.0 19.0 29.0 31.0 29.0 29.0 166.0135.0
19אש 12
טוהר עובדיה
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
35.0 39.0DNC 19.0 24.0 19.0 187.0136.0
20ג 88
איליי בראל
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
30.0 31.0 15.0 40.0 31.0 33.0 180.0140.0
21אש 1
אריאל ריבקין
2011
ספורטאי מכבי אשדוד
21.0 33.0DNC 29.0 34.0 28.0 196.0145.0
22חד 19
יה לי לבקוביץ
2008
מועדון ימי חדרה
28.0 28.0 20.0 38.0 42.0 32.0 188.0146.0
23אש 19
אייל פרוכטמן
2011
ספורטאי מכבי אשדוד
36.0 35.0 32.0 27.0 27.0 36.0 193.0157.0
24ג 6
יוחאי שיצר
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
37.0 30.0 30.0 37.0 43.0 42.0 219.0176.0
25אש 2
דביר עזריאל
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
38.0 40.0DNC 39.0 44.0 34.0 246.0195.0
26ג 23
אוריה מלמוד
2010
הפועל גנוסר/מגל אל גל
OCS 27.0DNC 45.0 32.0 41.0 247.0196.0
27ת 18
סער ולטר
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNC 38.0DNC 41.0 35.0 40.0 256.0205.0
28ת 7
יותם בראונשטיין
2011
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 36.0 40.0 30.0 259.0208.0
29ת 8
לב סיראי
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 42.0 41.0DNC 287.0236.0
30ת 16
הראל חן
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNCOCSOCSOCS 306.0255.0
31ת 5
איתמר ברנדט בן שלוש
2011
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNCDNFDNCDNC 306.0255.0

בנות
 
אופטימיסט ירוק

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1ש 68
שני קומינר
2009
הפועל שדות ים
1.0 2.0 4.0 5.0 1.0 3.0 16.0 11.0
2ש 64
תמר בר
2009
הפועל שדות ים
8.0 7.0 6.0 8.0 9.0 5.0 43.0 34.0
3ש 62
מיה עמרמי
2009
הפועל שדות ים
14.0 15.0 12.0 16.0 8.0 21.0 86.0 65.0
4ש 60
דניאל דקל
2009
ע שייט נחשולים
16.0 10.0 11.0 30.0 25.0 14.0 106.0 76.0
5אש 16
נילי ריבקין
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
17.0 14.0 8.0 23.0 22.0 18.0 102.0 79.0
6אש 15
גאיה טל
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
12.0 23.0 18.0 24.0 16.0 27.0 120.0 93.0
7ש 61
נעמי זמיר
2009
הפועל שדות ים
26.0 26.0 22.0 15.0 23.0 9.0 121.0 95.0
8ש 2
נטע חרש
2010
הפועל שדות ים
20.0 18.0 23.0 18.0 18.0 24.0 121.0 97.0
9ש 50
רתם גלבוע
2010
הפועל שדות ים
31.0DNCDNC 14.0 12.0 8.0 167.0116.0
10ש 51
פרי לב ארי
2009
הפועל שדות ים
13.0 13.0DNC 33.0 33.0 25.0 168.0117.0
11אש 17
רוני שושן
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
22.0 24.0 25.0 26.0 37.0 26.0 160.0123.0
12ג 10
יהלי ירקוני
2009
הפועל גנוסר/מגל אל גל
10.0 25.0 26.0 34.0 36.0 37.0 168.0131.0
13ש 52
ים גלבוע
2010
הפועל שדות ים
33.0 21.0DNC 21.0 26.0 38.0 190.0139.0
14אש 8
הילה טבה צדיק
2009
ספורטאי מכבי אשדוד
23.0 37.0 33.0 35.0 28.0 35.0 191.0154.0
15ג 8
עלמא ארנון
2007
הפועל גנוסר/מגל אל גל
DNCDNCDNC 32.0 39.0 43.0 267.0216.0
16ת 1
תמר שניידר סבן
2008
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 43.0 45.0OCS 292.0241.0
17ת 17
אמי נפתלי
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 44.0DNCDNC 299.0248.0
18ת 4
אלמה בן יהודה ציון
2010
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 46.0OCSDNC 301.0250.0
19ת 6
אמה פדר
2012
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNCDNC 46.0DNC 301.0250.0

4  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 103
עמרי גילדור
2009
שייט חיפה
2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 10.0 7.0
2 46
שני עופר
2009
הפועל תל אביב מועדון ימי
8.0 3.0 3.0 2.0 3.0 19.0 11.0
3 215
אלבה קליין
2009
הפועל שדות ים
1.0 1.0 9.0 10.0 7.0 28.0 18.0
4 755
עופר שפיר
2009
ע שייט נחשולים
3.0DNC 6.0 5.0 4.0 41.0 18.0
5 751
איתי קליגר
2008
ע שייט נחשולים
5.0 7.0 5.0 6.0 6.0 29.0 22.0
6 104
נעמה פלטניק
2009
שייט חיפה
6.0 9.0 4.0 7.0 5.0 31.0 22.0
7 102
יעל מרב חדש
2008
שייט חיפה
7.0 4.0 7.0 4.0OCS 45.0 22.0
8 50
מיכאל גולן
2008
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNC 1.0 1.0 2.0 50.0 27.0
9 214
אסף איכר
2008
הפועל שדות ים
4.0 6.0 13.0 9.0 11.0 43.0 30.0
10 48
שיר לוי
2009
הפועל תל אביב מועדון ימי
10.0 10.0 8.0 11.0 9.0 48.0 37.0
11 212
מאיה דורי
2009
הפועל שדות ים
9.0 5.0 11.0 14.0 12.0 51.0 37.0
12 22
שחר שמש
2009
הפועל שדות ים
DNC 8.0DNC 8.0 8.0 70.0 47.0
13 112
נתן ראובני
2008
שייט חיפה
DNCDNC 10.0 12.0 10.0 78.0 55.0
14 105
איתמר לזרוביץ
2008
שייט חיפה
DNCDNC 15.0 13.0 15.0 89.0 66.0
15 49
יהונתן פירסטטר
2011
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNC 17.0 16.0 14.0 93.0 70.0
16 110
ניר סטולניבצקי
2008
שייט חיפה
DNCDNC 16.0 15.0 16.0 93.0 70.0
17 111
אדם אגו
2010
שייט חיפה
DNCDNC 12.0OCS 13.0 94.0 71.0
18 109
יהלי לוינזון
2009
שייט חיפה
DNCDNC 14.0 17.0DNC 100.0 77.0
19 593
נועה בנישו
2006
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNC 19.0 18.0 17.0 100.0 77.0
20 572
דניאל הרשקוביץ
2010
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNC 18.0 19.0 18.0 101.0 78.0
21 230
רין פקס
2010
הפועל שדות ים
DNCDNCDNCDNCDNC 115.0 92.0
22 574
הילה אביבי
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNCDNC 115.0 92.0

בנים
4  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 103
עמרי גילדור
2009
שייט חיפה
2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 10.0 7.0
2 755
עופר שפיר
2009
ע שייט נחשולים
3.0DNC 6.0 5.0 4.0 41.0 18.0
3 751
איתי קליגר
2008
ע שייט נחשולים
5.0 7.0 5.0 6.0 6.0 29.0 22.0
4 50
מיכאל גולן
2008
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNC 1.0 1.0 2.0 50.0 27.0
5 214
אסף איכר
2008
הפועל שדות ים
4.0 6.0 13.0 9.0 11.0 43.0 30.0
6 22
שחר שמש
2009
הפועל שדות ים
DNC 8.0DNC 8.0 8.0 70.0 47.0
7 112
נתן ראובני
2008
שייט חיפה
DNCDNC 10.0 12.0 10.0 78.0 55.0
8 105
איתמר לזרוביץ
2008
שייט חיפה
DNCDNC 15.0 13.0 15.0 89.0 66.0
9 49
יהונתן פירסטטר
2011
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNC 17.0 16.0 14.0 93.0 70.0
10 110
ניר סטולניבצקי
2008
שייט חיפה
DNCDNC 16.0 15.0 16.0 93.0 70.0
11 111
אדם אגו
2010
שייט חיפה
DNCDNC 12.0OCS 13.0 94.0 71.0
12 109
יהלי לוינזון
2009
שייט חיפה
DNCDNC 14.0 17.0DNC 100.0 77.0

בנות
4  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 46
שני עופר
2009
הפועל תל אביב מועדון ימי
8.0 3.0 3.0 2.0 3.0 19.0 11.0
2 215
אלבה קליין
2009
הפועל שדות ים
1.0 1.0 9.0 10.0 7.0 28.0 18.0
3 104
נעמה פלטניק
2009
שייט חיפה
6.0 9.0 4.0 7.0 5.0 31.0 22.0
4 102
יעל מרב חדש
2008
שייט חיפה
7.0 4.0 7.0 4.0OCS 45.0 22.0
5 48
שיר לוי
2009
הפועל תל אביב מועדון ימי
10.0 10.0 8.0 11.0 9.0 48.0 37.0
6 212
מאיה דורי
2009
הפועל שדות ים
9.0 5.0 11.0 14.0 12.0 51.0 37.0
7 593
נועה בנישו
2006
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNC 19.0 18.0 17.0 100.0 77.0
8 572
דניאל הרשקוביץ
2010
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNC 18.0 19.0 18.0 101.0 78.0
9 230
רין פקס
2010
הפועל שדות ים
DNCDNCDNCDNCDNC 115.0 92.0
10 574
הילה אביבי
2008
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNCDNC 115.0 92.0

5  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 766
עומר שמש
2008
ע שייט נחשולים
1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 8.0 5.0
2 227
ארי פרוכטמן
2007
הפועל שדות ים
4.0 4.0 17.0 2.0 2.0 6.0 35.0 18.0
3 768
נועם פוארטי
2007
ע שייט נחשולים
3.0 7.0 2.0 6.0 5.0 3.0 26.0 19.0
4 759
עידן ליכטנשטיין
2009
ע שייט נחשולים
2.0 2.0 12.0 7.0 6.0 8.0 37.0 25.0
5 221
נטע שפרן
2007
הפועל שדות ים
7.0 3.0 6.0 8.0 3.0 7.0 34.0 26.0
6 209
רום קאופמן
2006
הפועל שדות ים
5.0 5.0 5.0 14.0 9.0 4.0 42.0 28.0
7 207
נדב שניר
2007
הפועל שדות ים
6.0 8.0 8.0 5.0 8.0 10.0 45.0 35.0
8 223
ליאם הלל
2007
הפועל שדות ים
8.0 12.0 9.0 4.0 11.0 14.0 58.0 44.0
9 764
תובל שמר
2007
ע שייט נחשולים
9.0 6.0 3.0 13.0 15.0 13.0 59.0 44.0
10 853
ניר מקל
2009
שייט חיפה
11.0 9.0 4.0 11.0 17.0 12.0 64.0 47.0
11 856
אילון אטלס
2008
שייט חיפה
13.0 11.0 10.0 10.0 13.0 9.0 66.0 53.0
12 557
נועה רגואן
2007
שייט חיפה
23.0 19.0 16.0 9.0 10.0 5.0 82.0 59.0
13 763
איתן משה
2008
ע שייט נחשולים
12.0 10.0 7.0 16.0 20.0 17.0 82.0 62.0
14 225
ענבר מס
2007
הפועל שדות ים
15.0 14.0 14.0 19.0 14.0 15.0 91.0 72.0
15 220
אדם הלפרין
2008
הפועל שדות ים
DNCDNCDNC 1.0 4.0 2.0 115.0 79.0
16 852
פלג רק
2008
שייט חיפה
14.0 13.0 11.0OCS 7.0OCS 117.0 81.0
17 150
אלונה רוביו
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
17.0DNCDNC 15.0 12.0 11.0 127.0 91.0
18 226
כחל און
2008
הפועל שדות ים
21.0 15.0 18.0 23.0 23.0 20.0 120.0 97.0
19 157
עמית עמיר
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
16.0 17.0 13.0OCS 28.0 25.0 135.0 99.0
20 120
רומי קמינר
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
20.0 18.0 15.0 24.0 27.0 24.0 128.0101.0
21 756
אייל נדלר
2007
ע שייט נחשולים
19.0 21.0 20.0 21.0 21.0 23.0 125.0102.0
22 229
נדב רוטמן
2008
הפועל שדות ים
DNC 16.0 21.0 22.0 24.0 22.0 141.0105.0
23 160
נאור ברקת
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNC 22.0 17.0 19.0 19.0 149.0113.0
24 156
נועם וסרשפרונג
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 12.0 18.0 16.0 154.0118.0
25 810
אופיר נחמיה
2007
שייט חיפה
10.0DNCDNC 25.0 25.0 26.0 158.0122.0
26 769
יובל צדיק
2008
ע שייט נחשולים
DNCDNCDNC 18.0 16.0 18.0 160.0124.0
27 761
נועם פרנקו
2007
ע שייט נחשולים
18.0 20.0 19.0DNCDNCDNC 165.0129.0
28 228
תמרי תורגמן
2008
הפועל שדות ים
DNCDNCDNC 20.0 22.0 21.0 171.0135.0
29 203
יהלי שנפ
2007
הפועל שדות ים
DNCDNCDNC 26.0 26.0 27.0 187.0151.0
30 808
אלון בירון
2008
שייט חיפה
22.0DNCDNCDNCDNCDNC 202.0166.0
31 801
לי אור בועז
2006
שייט חיפה
DNCDNCDNCDNC 29.0 29.0 202.0166.0
32 556
שרון אמסלם
2004
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNFDNC 28.0 208.0172.0
33 552
אגם גרסי
2005
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNCDNC 30.0 210.0174.0
34 550
יונתן אומנסקי
2006
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNCDNC 31.0 211.0175.0
35 555
ענאל ורמיינקו
2005
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNFDNC 32.0 212.0176.0

בנים
5  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 766
עומר שמש
2008
ע שייט נחשולים
1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 8.0 5.0
2 227
ארי פרוכטמן
2007
הפועל שדות ים
4.0 4.0 17.0 2.0 2.0 6.0 35.0 18.0
3 759
עידן ליכטנשטיין
2009
ע שייט נחשולים
2.0 2.0 12.0 7.0 6.0 8.0 37.0 25.0
4 221
נטע שפרן
2007
הפועל שדות ים
7.0 3.0 6.0 8.0 3.0 7.0 34.0 26.0
5 209
רום קאופמן
2006
הפועל שדות ים
5.0 5.0 5.0 14.0 9.0 4.0 42.0 28.0
6 207
נדב שניר
2007
הפועל שדות ים
6.0 8.0 8.0 5.0 8.0 10.0 45.0 35.0
7 223
ליאם הלל
2007
הפועל שדות ים
8.0 12.0 9.0 4.0 11.0 14.0 58.0 44.0
8 764
תובל שמר
2007
ע שייט נחשולים
9.0 6.0 3.0 13.0 15.0 13.0 59.0 44.0
9 853
ניר מקל
2009
שייט חיפה
11.0 9.0 4.0 11.0 17.0 12.0 64.0 47.0
10 856
אילון אטלס
2008
שייט חיפה
13.0 11.0 10.0 10.0 13.0 9.0 66.0 53.0
11 763
איתן משה
2008
ע שייט נחשולים
12.0 10.0 7.0 16.0 20.0 17.0 82.0 62.0
12 220
אדם הלפרין
2008
הפועל שדות ים
DNCDNCDNC 1.0 4.0 2.0 115.0 79.0
13 852
פלג רק
2008
שייט חיפה
14.0 13.0 11.0OCS 7.0OCS 117.0 81.0
14 226
כחל און
2008
הפועל שדות ים
21.0 15.0 18.0 23.0 23.0 20.0 120.0 97.0
15 157
עמית עמיר
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
16.0 17.0 13.0OCS 28.0 25.0 135.0 99.0
16 756
אייל נדלר
2007
ע שייט נחשולים
19.0 21.0 20.0 21.0 21.0 23.0 125.0102.0
17 229
נדב רוטמן
2008
הפועל שדות ים
DNC 16.0 21.0 22.0 24.0 22.0 141.0105.0
18 160
נאור ברקת
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNC 22.0 17.0 19.0 19.0 149.0113.0
19 156
נועם וסרשפרונג
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
DNCDNCDNC 12.0 18.0 16.0 154.0118.0
20 810
אופיר נחמיה
2007
שייט חיפה
10.0DNCDNC 25.0 25.0 26.0 158.0122.0
21 769
יובל צדיק
2008
ע שייט נחשולים
DNCDNCDNC 18.0 16.0 18.0 160.0124.0
22 761
נועם פרנקו
2007
ע שייט נחשולים
18.0 20.0 19.0DNCDNCDNC 165.0129.0
23 808
אלון בירון
2008
שייט חיפה
22.0DNCDNCDNCDNCDNC 202.0166.0
24 801
לי אור בועז
2006
שייט חיפה
DNCDNCDNCDNC 29.0 29.0 202.0166.0
25 550
יונתן אומנסקי
2006
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNCDNC 31.0 211.0175.0

בנות
5  
ביק טכנו

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 768
נועם פוארטי
2007
ע שייט נחשולים
3.0 7.0 2.0 6.0 5.0 3.0 26.0 19.0
2 557
נועה רגואן
2007
שייט חיפה
23.0 19.0 16.0 9.0 10.0 5.0 82.0 59.0
3 225
ענבר מס
2007
הפועל שדות ים
15.0 14.0 14.0 19.0 14.0 15.0 91.0 72.0
4 150
אלונה רוביו
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
17.0DNCDNC 15.0 12.0 11.0 127.0 91.0
5 120
רומי קמינר
2007
הפועל תל אביב מועדון ימי
20.0 18.0 15.0 24.0 27.0 24.0 128.0101.0
6 228
תמרי תורגמן
2008
הפועל שדות ים
DNCDNCDNC 20.0 22.0 21.0 171.0135.0
7 203
יהלי שנפ
2007
הפועל שדות ים
DNCDNCDNC 26.0 26.0 27.0 187.0151.0
8 556
שרון אמסלם
2004
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNFDNC 28.0 208.0172.0
9 552
אגם גרסי
2005
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNCDNC 30.0 210.0174.0
10 555
ענאל ורמיינקו
2005
ספורטאי מכבי אשדוד
DNCDNCDNCDNFDNC 32.0 212.0176.0