הישגים בינלאומיים לפי שנה 2016

2016
מקום
מועדון
שם שייט
מקום תחרות
 + דגם שם תחרות
חודש
1 שייט חיפה ביליק עידו הונגריה אליפות אירופה לנוער 420  אוגוסט
1 שייט חיפה שלגי אופק הונגריה אליפות אירופה לנוער 420  אוגוסט
1 אילת מרכז ימי דריהן נוי פינלנד אליפות אירופה RS:X  יולי
1 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X נובמבר
1 שדות ים ימיה עומר יואב קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X  נובמבר
1 מ.השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי פולין אליפות אירופה  7.8 ביק  יולי
2 הפועל שדות ים מוריס מאיה פינלנד אליפות אירופה RS:X  יולי
2 אילת מרכז ימי דריהן נוי קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X  נובמבר
2 מ.השייט מכמורת עמק חפר צדוק טל פינלנד אליפות אירופה RS:X יולי
2 אילת מרכז ימי הלר הדר אילת -ישראל אליפות עולם RS:X  פברואר
2 מ.השייט מכמורת עמק חפר קנטור שרון פולין אליפות אירופה ביק 6.8  יולי
2 הפועל שדות ים צרור אייל פולין אליפות אירופה ביק 6.8 יולי
2 הפועל שדות ים צרור אייל איטליה אליפות עולם ביק ביק 6.8  אוקטובר
2 בני הרצליה בנבנישתי שירה פולין אליפות אירופה  ביק 7.8  יולי
3 בני הרצליה ראובני תום קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X נובמבר
3 אילת מרכז ימי דריהן נוי אילת -ישראל אליפות עולם RS:X פברואר
3 הפועל נהריה גבע לינוי איטליה אליפות עולם ביק ביק 6.8 אוקטובר
3 הפועל שדות ים מטוסביץ גד פולין אליפות אירופה ביק 6.8  יולי
4 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי פינלנד אליפות אירופה RS:X יולי
4 הפועל שדות ים מוריס מאיה קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X נובמבר
4 הפועל שדות ים חן אמיתי יוון שבוע אלקסנדרופוליס אופטימיסט יולי
4 הפועל שדות ים שדה טל איטליה אליפות אירופה אופטימיסט  יולי
4 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל פולין אליפות אירופה ביק 6.8  יולי
4 שייט חיפה גזית נעמה פולין אליפות אירופה ביק 7.8  יולי
4 הפועל תל אביב מועדון ימי תורגמן מור איטליה אליפות עולם ביק ביק 7.8  אוקטובר
4 הפועל שדות ים ברוך יולי צרפת אליפות עולם לנוער לייזר 4.7  יולי
5 הפועל מרכז שייט תל אביב בר-עם נויה הונגריה אליפות אירופה לנוער 470  אוגוסט
5 הפועל שדות ים ברוקמן סתיו הונגריה אליפות אירופה לנוער 470  אוגוסט
5 שדות ים ימיה עבו מאור הונגריה אליפות אירופה לנוער 470  אוגוסט
5 שדות ים ימיה רוז יואב הונגריה אליפות אירופה לנוער 470  אוגוסט
5 אילת מרכז ימי רביצקי שובל פינלנד אליפות אירופה RS:X יולי
5 בני הרצליה ראובני תום פינלנד אליפות אירופה RS:X יולי
5 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי אילת -ישראל אליפות עולם RS:X  פברואר
5 הפועל שדות ים ברוך יולי גרמניה אליפות עולם נוער לייזר 4.7 אוגוסט
6 שייט חיפה לוין אייל גרמניה אליפות עולם לנוער 470 יוני
6 שדות ים ימיה פרויליך דן גרמניה אליפות עולם לנוער 470  יוני
6 אילת מרכז ימי צוברי שחר אילת -ישראל אליפות עולם RS:X  פברואר
6 אילת מרכז ימי צוברי שחר ספרד גביע עולם ע"ש סופיה RS:X  אפריל
6 מ.השייט מכמורת עמק חפר צדוק טל קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X נובמבר
6 הפועל מרכז שייט תל אביב דוידוביץ מעין ספרד גביע עולם ע"ש סופיה RS:X אפריל
6 הפועל נהריה כפיר יואב יוון שבוע אלקסנדרופוליס אופטימיסט יולי
6 הפועל שדות ים שגב ליאם פולין אליפות אירופה ביק 6.8 יולי
6 בני הרצליה נדלר מאיה פולין אליפות אירופה ביק 7.8  יולי
6 הפועל שדות ים נברי בר איטליה אליפות עולם ביק ביק 7.8  אוקטובר
7 אילת מרכז ימי הררי דניאל אילת -ישראל אליפות עולם RS:X  פברואר
7 הפועל מרכז שייט תל אביב דוידוביץ מעין ברזיל אולימפיאדה RS:X  אוגוסט
7 הפועל נהריה גבע לינוי פולין אליפות אירופה ביק 6.8  יולי
7 הפועל שדות ים שגב ליאם איטליה אליפות עולם ביק ביק 6.8  אוקטובר
7 שייט חיפה גזית נעמה איטליה אליפות עולם ביק ביק 7.8  אוקטובר
7 מ.השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי איטליה אליפות עולם ביק ביק 7.8  אוקטובר
7 הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל אשר גיא גרמניה שבוע קיל לייזר 4.7 יוני
8 הפועל שדות ים אלקלעי יוגב יוון שבוע אלקסנדרופוליס אופטימיסט  יולי
8 הפועל שדות ים הלל רוי פולין ביק 6.8 יולי
8 שדות ים ימיה אשכנזי מיה איטליה אליפות אירופה ביק 7.8 אוקטובר
8 הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל אשר גיא גרמניה אליפות עולם ביק לייזר 4.7 אוגוסט
9 הפועל מרכז שייט תל אביב בר-עם נויה גרמניה אליפות עולם נוער 470  יוני
9 הפועל מרכז שייט תל אביב שושן רימון גרמניה אליפות עולם נוער 470  יוני
9 הפועל שדות ים חסון ניתאי הונגריה אליפות אירופה לנוער 470 אוגוסט
9 הפועל מרכז שייט תל אביב הררי טל הונגריה אליפות אירופה לנוער 470  אוגוסט
9 הפועל מרכז שייט תל אביב כהן גיל ספרד גביע עולם ע"ש סופיה 470 אפריל
9 שייט חיפה אמיר נינה ספרד גביע עולם ע"ש סופיה 470  אפריל
9 שדות ים ימיה עומר יואב הולנד גביע עולם דלתה לויד RS:X  מאי
9 הפועל שדות ים איסק ירדן קפריסין אליפות עולם לנוער RS:X  נובמבר
9 אילת מרכז ימי רביצקי שובל אילת -ישראל אליפות עולם RS:X  פברואר
9 בני הרצליה גלר נגה פינלנד אליפות אירופה RS:X יולי
9 בני הרצליה נדלר מאיה איטליה אליפות עולם ביק ביק 7.8 אוקטובר
9 בני הרצליה בנבנישתי איתי פולין אליפות אירופה ביק 7.8  יולי
10 אילת מרכז ימי טיבי שחר גרמניה אליפות עולם לנוער 470  יולי
10 הפועל מרכז שייט תל אביב ולך יהל גרמניה אליפות עולם לנוער 470 יוני
10 הפועל שדות ים מוריס מאיה אילת -ישראל אליפות עולם RSX  פברואר
 10 מ.השייט מכמורת עמק חפר צדוק טל אילת -ישראל אליפות עולם RS:X  פברואר
 10 אילת מרכז ימי זריהן ניתאי יוון שבוע אלקסנדרופוליס אופטימיסט יולי
10 בני הרצליה בנבנישתי אלה פולין אליפות אירופה ביק 6.8  יולי
 10 בני הרצליה בנבנישתי אלה איטליה אליפות עולם ביק ביק 6.8 אוקטובר
10 בני הרצליה בנבנישתי שירה איטליה אליפות עולם ביק ביק 7.8  אוקטובר