הישגים בינלאומיים לפי שנה 2016

2016
מקום
מועדון
שם שייט
מקום תחרות
 + דגם שם תחרות
חודש
1שייט חיפהביליק עידוהונגריהאליפות אירופה לנוער420 אוגוסט
1שייט חיפהשלגי אופקהונגריהאליפות אירופה לנוער420 אוגוסט
1אילת מרכז ימידריהן נויפינלנדאליפות אירופהRS:X יולי
1אילת מרכז ימיספיצקוב קטיקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:Xנובמבר
1שדות ים ימיהעומר יואבקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:X נובמבר
1מ.השייט מכמורת עמק חפרכפרי איתיפוליןאליפות אירופה 7.8 ביק יולי
2הפועל שדות יםמוריס מאיהפינלנדאליפות אירופהRS:X יולי
2אילת מרכז ימידריהן נויקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:X נובמבר
2מ.השייט מכמורת עמק חפרצדוק טלפינלנדאליפות אירופהRS:Xיולי
2אילת מרכז ימיהלר הדראילת -ישראל אליפות עולםRS:X פברואר
2מ.השייט מכמורת עמק חפרקנטור שרוןפוליןאליפות אירופהביק 6.8 יולי
2הפועל שדות יםצרור איילפוליןאליפות אירופהביק 6.8יולי
2הפועל שדות יםצרור איילאיטליהאליפות עולם ביקביק 6.8 אוקטובר
2בני הרצליהבנבנישתי שירהפוליןאליפות אירופה ביק 7.8 יולי
3בני הרצליהראובני תוםקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:Xנובמבר
3אילת מרכז ימידריהן נויאילת -ישראל אליפות עולםRS:Xפברואר
3הפועל נהריהגבע לינויאיטליהאליפות עולם ביקביק 6.8אוקטובר
3הפועל שדות יםמטוסביץ גדפוליןאליפות אירופהביק 6.8 יולי
4אילת מרכז ימיספיצקוב קטיפינלנדאליפות אירופהRS:Xיולי
4הפועל שדות יםמוריס מאיהקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:Xנובמבר
4הפועל שדות יםחן אמיתייווןשבוע אלקסנדרופוליסאופטימיסטיולי
4הפועל שדות יםשדה טלאיטליהאליפות אירופהאופטימיסט יולי
4בני הרצליהבסיק תשתש דניאלפוליןאליפות אירופהביק 6.8 יולי
4שייט חיפהגזית נעמהפוליןאליפות אירופהביק 7.8 יולי
4הפועל תל אביב מועדון ימיתורגמן מוראיטליהאליפות עולם ביקביק 7.8 אוקטובר
4הפועל שדות יםברוך יוליצרפתאליפות עולם לנוערלייזר 4.7 יולי
5הפועל מרכז שייט תל אביבבר-עם נויההונגריהאליפות אירופה לנוער470 אוגוסט
5הפועל שדות יםברוקמן סתיוהונגריהאליפות אירופה לנוער470 אוגוסט
5שדות ים ימיהעבו מאורהונגריהאליפות אירופה לנוער470 אוגוסט
5שדות ים ימיהרוז יואבהונגריהאליפות אירופה לנוער470 אוגוסט
5אילת מרכז ימירביצקי שובלפינלנדאליפות אירופהRS:Xיולי
5בני הרצליהראובני תוםפינלנדאליפות אירופהRS:Xיולי
5אילת מרכז ימיספיצקוב קטיאילת -ישראל אליפות עולםRS:X פברואר
5הפועל שדות יםברוך יוליגרמניהאליפות עולם נוערלייזר 4.7אוגוסט
6שייט חיפהלוין איילגרמניהאליפות עולם לנוער470יוני
6שדות ים ימיהפרויליך דןגרמניהאליפות עולם לנוער470 יוני
6אילת מרכז ימיצוברי שחראילת -ישראל אליפות עולםRS:X פברואר
6אילת מרכז ימיצוברי שחרספרדגביע עולם ע"ש סופיהRS:X אפריל
6מ.השייט מכמורת עמק חפרצדוק טלקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:Xנובמבר
6הפועל מרכז שייט תל אביבדוידוביץ מעיןספרדגביע עולם ע"ש סופיהRS:Xאפריל
6הפועל נהריהכפיר יואביווןשבוע אלקסנדרופוליסאופטימיסטיולי
6הפועל שדות יםשגב ליאםפוליןאליפות אירופהביק 6.8יולי
6בני הרצליהנדלר מאיהפוליןאליפות אירופהביק 7.8 יולי
6הפועל שדות יםנברי בראיטליהאליפות עולם ביקביק 7.8 אוקטובר
7אילת מרכז ימיהררי דניאלאילת -ישראל אליפות עולםRS:X פברואר
7הפועל מרכז שייט תל אביבדוידוביץ מעיןברזילאולימפיאדהRS:X אוגוסט
7הפועל נהריהגבע לינויפוליןאליפות אירופהביק 6.8 יולי
7הפועל שדות יםשגב ליאםאיטליהאליפות עולם ביקביק 6.8 אוקטובר
7שייט חיפהגזית נעמהאיטליהאליפות עולם ביקביק 7.8 אוקטובר
7מ.השייט מכמורת עמק חפרכפרי איתיאיטליהאליפות עולם ביקביק 7.8 אוקטובר
7הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גלאשר גיאגרמניהשבוע קיללייזר 4.7יוני
8הפועל שדות יםאלקלעי יוגביווןשבוע אלקסנדרופוליסאופטימיסט יולי
8הפועל שדות יםהלל רויפוליןביק 6.8יולי
8שדות ים ימיהאשכנזי מיהאיטליהאליפות אירופהביק 7.8אוקטובר
8הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גלאשר גיאגרמניהאליפות עולם ביקלייזר 4.7אוגוסט
9הפועל מרכז שייט תל אביבבר-עם נויהגרמניהאליפות עולם נוער470 יוני
9הפועל מרכז שייט תל אביבשושן רימוןגרמניהאליפות עולם נוער470 יוני
9הפועל שדות יםחסון ניתאיהונגריהאליפות אירופה לנוער470אוגוסט
9הפועל מרכז שייט תל אביבהררי טלהונגריהאליפות אירופה לנוער470 אוגוסט
9הפועל מרכז שייט תל אביבכהן גילספרדגביע עולם ע"ש סופיה470אפריל
9שייט חיפהאמיר נינהספרדגביע עולם ע"ש סופיה470 אפריל
9שדות ים ימיהעומר יואבהולנדגביע עולם דלתה לוידRS:X מאי
9הפועל שדות יםאיסק ירדןקפריסיןאליפות עולם לנוערRS:X נובמבר
9אילת מרכז ימירביצקי שובלאילת -ישראל אליפות עולםRS:X פברואר
9בני הרצליהגלר נגהפינלנדאליפות אירופהRS:Xיולי
9בני הרצליהנדלר מאיהאיטליהאליפות עולם ביקביק 7.8אוקטובר
9בני הרצליהבנבנישתי איתיפוליןאליפות אירופהביק 7.8 יולי
10אילת מרכז ימיטיבי שחרגרמניהאליפות עולם לנוער470 יולי
10הפועל מרכז שייט תל אביבולך יהלגרמניהאליפות עולם לנוער470יוני
10הפועל שדות יםמוריס מאיהאילת -ישראל אליפות עולםRSX פברואר
 10מ.השייט מכמורת עמק חפרצדוק טלאילת -ישראל אליפות עולםRS:X פברואר
 10אילת מרכז ימיזריהן ניתאייווןשבוע אלקסנדרופוליסאופטימיסטיולי
10בני הרצליהבנבנישתי אלהפוליןאליפות אירופהביק 6.8 יולי
 10בני הרצליהבנבנישתי אלהאיטליהאליפות עולם ביקביק 6.8אוקטובר
10בני הרצליהבנבנישתי שירהאיטליהאליפות עולם ביקביק 7.8 אוקטובר