הישגים בינלאומיים לפי שנה 2017

2017
מקום
מועדון
שם שייט
מקום תחרות
 + דגם שם תחרות
חודש
4שדות יםעבו מאורצרפת470גביע העולם ע"ש סופיה
4שדות יםרוז יואבצרפת470גביע העולם ע"ש סופיה
5הפועל שדות יםחסון נתאיצרפת470גביע העולם ע"ש סופיה
5הפועל  שייט תל אביבהררי טלצרפת470גביע העולם ע"ש סופיה
5אלית מרכז ימישחר צובריספרדRsx גבריםגביע העולם ע"ש סופיה
 3 שדות ים ימיה שי קקון ספרד נוער בנות ליזר 4.7 אליפות אירופה אפריל
 3הפועל נהריה  בן ארוש מאוריוון לייזר רדיאלנוער בנים אליפות יוון הפתוחה אפריל
 8 הפועל עמק חפר יוסף אורי יוון  לייזר רדיאלנוער בנים אליפות יוון הפתוחה אפריל
 7 הפועל עמק חפר נמרוד שמיח צרפתRsx גברים  גביעה עולם אייר אפריל
8 אלית מרכז ימי שחר צוברי  צרפת Rsx גברים  גביעה עולם אייר אפריל
 3 בני הרצליה נגה גלר צרפת Rsx נשים   גביעה עולם אייר אפריל
 5הפועל מרכז שייט תל אביב בר-עם נויה מונקו 470 נשיםאליפות אירופה מאי
5שייט חיפהאמיר נינהמונקו  470 נשים אליפות אירופה מאי
8הפועל מרכז שייט תל אביבכהן גילמונקו  470 נשים אליפות אירופה מאי
8הפועל שדות יםברוקמן סתיומונקו  470 נשים אליפות אירופה מאי
6מרכז ימי אילתצוברי שחר צרפת RSX גברים אליפות אירופה מאי
9הפועל עמק חפרמשיח נמרוד צרפת  RSX גברים אליפות אירופה מאי
1הפועל שדות יםאיסק ירדן צרפת  RSX נערות אליפות אירופה מאי
9שייט חיפהגזית נעמה צרפת  RSX נערותu17אליפות אירופה מאי
 3 הפועל שדות יםכהן יואב צרפת  RSX נערים אליפות אירופה מאי