הישגים בינלאומיים לפי שנה 2019

 

2019

מקום מועדון שם שייט מקום תחרות שם תחרות דגם חודש
30 הפועל ת"א מ. י. – נשים קרמר אדוה פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
11 הפועל שדות ים שדה טל פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
16 שייט חיפה רוזן אביב פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
16 שייט חיפה הנדל תומר פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
30 הפועל שדות ים שן טל רותם פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
43 הפועל תל אביב מועדון ימי כספי גילי פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
11 הפועל שדות ים חומרי נועם פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
25 בני הרצליה טיאנו נגה פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
25 בני הרצליה גור עדן פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
43 הפועל תל אביב מועדון ימי פירסטטר נטע פורטוגל 420 אליפות עולם 420 יולי
3 הפועל שדות ים שדה טל פולין 420 אליפות עולם ISAF יולי
10 הפועל תל אביב מועדון ימי כספי גילי פולין 420 אליפות עולם ISAF יולי
3 הפועל שדות ים חומרי נועם פולין 420 אליפות עולם ISAF יולי
10 הפועל תל אביב מועדון ימי פירסטטר נטע פולין 420 אליפות עולם ISAF יולי
7 הפועל שדות ים שדה טל ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
6 הפועל שדות ים ביליה עמית ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
5 שייט חיפה רוזן אביב ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
5 שייט חיפה הנדל תומר ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
6 הפועל שדות ים קאין גלעד ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
44 הפועל שדות ים חן אמיתי ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
7 הפועל שדות ים חומרי נועם ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
44 הפועל שדות ים ששון גיא ספרד 420 אליפות אירופה לנוער 420 יולי
26 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
21 הפועל תל אביב מועדון ימי בר-עם נויה ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
21 אילת מרכז ימי טיבי שחר ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
9 הפועל שדות ים חסון ניתאי ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
29 הפועל שדות ים עבו מאור ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
9 הפועל שדות ים הררי טל ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
29 הפועל שדות ים רוז יואב ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
26 הפועל שדות ים לסרי נועה ארה"ב 470 גביע עולם מיאמי פברואר
14 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
11 הפועל תל אביב מועדון ימי בר-עם נויה ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
11 אילת מרכז ימי טיבי שחר ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
41 הפועל שדות ים עבו מאור ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
41 הפועל שדות ים רוז יואב ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
44 הפועל שדות ים שן טל רותם ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
14 הפועל שדות ים לסרי נועה ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
44 הפועל שדות ים בן יעקב יהל ספרד 470 שבוע פלמה אפריל
6 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
28 הפועל תל אביב מועדון ימי בר-עם נויה איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
28 אילת מרכז ימי טיבי שחר איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
15 הפועל שדות ים חסון ניתאי איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
21 הפועל שדות ים עבו מאור איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
15 הפועל שדות ים הררי טל איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
21 הפועל שדות ים רוז יואב איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
6 הפועל שדות ים לסרי נועה איטליה 470 גביע עולם גנואה אפריל
8 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
7 הפועל תל אביב מועדון ימי בר-עם נויה איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
7 אילת מרכז ימי טיבי שחר איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
10 הפועל שדות ים חסון ניתאי איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
19 הפועל שדות ים עבו מאור איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
10 הפועל שדות ים הררי טל איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
19 הפועל שדות ים רוז יואב איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
28 הפועל שדות ים שן טל רותם איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
8 הפועל שדות ים לסרי נועה איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
28 הפועל שדות ים בן יעקב יהל איטליה 470 אליפות אירופה 470 מאי
21 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
4 הפועל תל אביב מועדון ימי בר-עם נויה צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
4 אילת מרכז ימי טיבי שחר צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
19 הפועל שדות ים חסון ניתאי צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
15 הפועל שדות ים עבו מאור צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
19 הפועל שדות ים הררי טל צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
15 הפועל שדות ים רוז יואב צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
21 הפועל שדות ים לסרי נועה צרפת 470 גביע עולם מרסי יוני
12 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל יפן 470 ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
21 הפועל שדות ים חסון ניתאי יפן 470 ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
21 הפועל שדות ים הררי טל יפן 470 ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
12 הפועל שדות ים לסרי נועה יפן 470 ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
22 הפועל שדות ים עבו מאור יפן 470 גבחי עולם יפן אוגוסט
22 הפועל שדות ים רוז יואב יפן 470 גבחי עולם יפן אוגוסט
13 הפועל תל אביב מועדון ימי כהן גיל יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
15 הפועל תל אביב מועדון ימי בר-עם נויה יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
15 אילת מרכז ימי טיבי שחר יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
26 הפועל שדות ים חסון ניתאי יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
32 הפועל שדות ים עבו מאור יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
26 הפועל שדות ים הררי טל יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
32 הפועל שדות ים רוז יואב יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
13 הפועל שדות ים לסרי נועה יפן 470 אליפות עולם 470 אוגוסט
18 הפועל שדות ים חסון ניתאי פורטוגל 470 גרנד פרי דצמבר
15 הפועל שדות ים עבו מאור פורטוגל 470 גרנד פרי דצמבר
18 הפועל שדות ים הררי טל פורטוגל 470 גרנד פרי דצמבר
15 הפועל שדות ים רוז יואב פורטוגל 470 גרנד פרי דצמבר
53 אילת מרכז ימי צוברי שחר ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
21 הפועל שדות ים עומר יואב ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
12 אילת מרכז ימי אלימלך אופק ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
25 הפועל שדות ים איסק דלב ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
9 הפועל שדות ים כהן יואב ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
14 הפועל שדות ים מוריס מאיה ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
23 אילת מרכז ימי דריהן נוי ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
31 בני הרצליה ראובני תום ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
2 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
32 בני הרצליה מינץ סער ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
28 בני הרצליה ורדימון תומר ארה"ב RSX גביע עולם מיאמי פברואר
51 אילת מרכז ימי צוברי שחר ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
42 הפועל שדות ים עומר יואב ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
56 אילת מרכז ימי אלימלך אופק ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
43 הפועל שדות ים כהן יואב ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
38 הפועל שדות ים מוריס מאיה ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
47 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
55 בני הרצליה ראובני תום ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
42 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
29 הפועל שדות ים איסק ירדן ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
5 בני הרצליה מינץ סער ספרד RSX שבוע פלמה אפריל
32 אילת מרכז ימי צוברי שחר ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
15 הפועל שדות ים עומר יואב ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
17 אילת מרכז ימי אלימלך אופק ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
13 הפועל שדות ים כהן יואב ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
1 הפועל שדות ים כהן יואב ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
15 הפועל שדות ים מוריס מאיה ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
4 הפועל שדות ים מוריס מאיה ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
6 אילת מרכז ימי דריהן נוי ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
3 אילת מרכז ימי דריהן נוי ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
35 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
6 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
27 בני הרצליה ראובני תום ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
4 בני הרצליה ראובני תום ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
5 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
2 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
32 הפועל שדות ים איסק ירדן ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
8 הפועל שדות ים איסק ירדן ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
53 בני הרצליה מינץ סער ספרד RSX אליפות אירופה אפריל
14 הפועל שדות ים נברי בר ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
4 בני הרצליה ורדימון תומר ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
6 הפועל שדות ים שגב ליאם ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
33 שייט חיפה לשד ניר ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
15 הפועל שדות ים חבוט יהל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
19 הפועל שדות ים גן עמית ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
8 הפועל שדות ים הלל רוי ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
17 הפועל שדות ים צרור אייל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
6 בני הרצליה נדלר מאיה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
1 שייט חיפה גזית נעמה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
2 הפועל נהריה גבע לינוי ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
9 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
1 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
9 מועדון השייט מכמורת עמק חפר קנטור שרון ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
2 מועדון השייט מכמורת עמק חפר קנטור שרון ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
13 הפועל שדות ים חומש מאיה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
10 הפועל שדות ים אשכנזי מיה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
29 אילת מרכז ימי בר און בן ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
34 אילת מרכז ימי רומי נויה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
7 אילת מרכז ימי רומי נויה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
5 בני הרצליה גרינברג נעמה ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
12 אילת מרכז ימי רובינסון ניב ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
46 אילת מרכז ימי קאשי עמית ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
5 אילת מרכז ימי קאשי עמית ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
27 אילת מרכז ימי מזרחי רוני ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
56 הפועל תל אביב מועדון ימי ראש דניאל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
43 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פנחסי בן ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
4 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פנחסי בן ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
36 הפועל נהריה רוסחצקי נועם ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
83 אילת מרכז ימי שטיגליץ ניל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
20 אילת מרכז ימי שטיגליץ ניל ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
65 הפועל נהריה כהן שפי ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
89 אילת מרכז ימי ארד ניר ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
93 הפועל נהריה יוצר עמית ספרד RSX אליפות אירופה לנוער אפריל
2 הפועל שדות ים עומר יואב הולנד RSX גביע מדמבליק מאי
12 אילת מרכז ימי אלימלך אופק הולנד RSX גביע מדמבליק מאי
4 הפועל שדות ים כהן יואב הולנד RSX גביע מדמבליק מאי
16 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי הולנד RSX גביע מדמבליק מאי
9 בני הרצליה ראובני תום הולנד RSX גביע מדמבליק מאי
20 בני הרצליה גלר נגה צרפת RSX גביע עולם מרסי יוני
13 הפועל שדות ים מוריס מאיה צרפת RSX גביע עולם מרסי יוני
5 אילת מרכז ימי דריהן נוי צרפת RSX גביע עולם מרסי יוני
4 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי צרפת RSX גביע עולם מרסי יוני
3 הפועל שדות ים שגב ליאם פולין RSX אליפות עולם ISAF יולי
1 הפועל נהריה גבע לינוי פולין RSX אליפות עולם ISAF יולי
11 בני הרצליה ורדימון תומר רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
6 הפועל שדות ים שגב ליאם רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
13 שייט חיפה לשד ניר רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
3 הפועל שדות ים הלל רוי רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
1 הפועל שדות ים צרור אייל רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
12 בני הרצליה נדלר מאיה רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
6 שייט חיפה גזית נעמה רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
4 הפועל נהריה גבע לינוי רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
2 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
1 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
8 מועדון השייט מכמורת עמק חפר קנטור שרון רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
3 מועדון השייט מכמורת עמק חפר קנטור שרון רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
7 הפועל שדות ים חומש מאיה רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
16 אילת מרכז ימי בר און בן רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
24 אילת מרכז ימי רומי נויה רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
3 בני הרצליה גרינברג נעמה רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
13 אילת מרכז ימי רובינסון ניב רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
25 אילת מרכז ימי מזרחי רוני רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
45 אילת מרכז ימי שטיגליץ ניל רוסיה RSX אליפות עולם לנוער אוגוסט
8 הפועל שדות ים כהן יואב יפן RSX ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
3 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי יפן RSX ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
2 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי יפן RSX גבחי עולם יפן אוגוסט
12 אילת מרכז ימי צוברי שחר איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
29 בני הרצליה גלר נגה איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
26 הפועל שדות ים עומר יואב איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
44 אילת מרכז ימי אלימלך אופק איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
31 בני הרצליה בלנק שי איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
36 הפועל שדות ים כהן יואב איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
5 הפועל שדות ים כהן יואב איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
22 הפועל שדות ים מוריס מאיה איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
6 הפועל שדות ים מוריס מאיה איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
17 אילת מרכז ימי דריהן נוי איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
5 אילת מרכז ימי דריהן נוי איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
51 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי איתי איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
8 בני הרצליה ראובני תום איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
1 בני הרצליה ראובני תום איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
2 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
1 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
42 הפועל שדות ים איסק ירדן איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
58 בני הרצליה מינץ סער איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
79 בני הרצליה ורדימון תומר איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
79 בני הרצליה נדלר מאיה איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
76 שייט חיפה גזית נעמה איטליה RSX אליפות עולם RS:X ספטמבר
7 אילת מרכז ימי צוברי שחר פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
15 בני הרצליה גלר נגה פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
4 הפועל שדות ים עומר יואב פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
6 אילת מרכז ימי אלימלך אופק פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
15 הפועל שדות ים כהן יואב פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
9 הפועל שדות ים מוריס מאיה פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
7 אילת מרכז ימי דריהן נוי פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
19 בני הרצליה ראובני תום פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
3 אילת מרכז ימי ספיצקוב קטי פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
25 בני הרצליה מינץ סער פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
30 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל פורטוגל RSX גרנד פרי דצמבר
30 הפועל שדות ים אלמקאיס אורי צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
19 הפועל שדות ים להב נגה צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
70 מועדון השייט הפועל זבולון עכו סידיאס תהילה צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
52 הפועל שדות ים שקד מיכל צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
109 הפועל שדות ים אלמקאיס שחר צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
37 הפועל שדות ים בר כפיר צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
76 הפועל תל אביב מועדון ימי אבני יהלי צרפת אופטימיסט אליפות אירופה יוני
108 הפועל שדות ים שמש מעין אנטיגואה אופטימיסט אליפות עולם אופטימיסט יולי
213 הפועל שדות ים לוי רוי אנטיגואה אופטימיסט אליפות עולם אופטימיסט יולי
7 הפועל שדות ים אסרף אביב אנטיגואה אופטימיסט אליפות עולם אופטימיסט יולי
135 הפועל שדות ים קרטייה קרן אנטיגואה אופטימיסט אליפות עולם אופטימיסט יולי
177 הפועל שדות ים ברנון יובל אנטיגואה אופטימיסט אליפות עולם אופטימיסט יולי
1 הפועל שדות ים הלפרין דניאל ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
3 הפועל תל אביב מועדון ימי לוי רום ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
7 שייט חיפה גודלניק עשת יובל ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
8 הפועל שדות ים דמתי יובל ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
10 אילת מרכז ימי חדד איתן ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
12 בני הרצליה שליט יותם ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
16 אילת מרכז ימי אדירן תומר ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
19 הפועל שדות ים לוי איתמר ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
22 שייט חיפה רגואן אלמוג ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
27 אילת מרכז ימי טולדו לידור ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
28 הפועל נהריה קיסוס רון ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
29 בני הרצליה דגן ארי ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
31 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פלטי יהלי ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
33 הפועל תל אביב מועדון ימי בנבנישתי אודי ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
35 שייט חיפה ראובני מתיאו ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
36 מועדון השייט מכמורת עמק חפר קנטור גיא ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
39 הפועל שדות ים פרג גור לביא ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
41 הפועל תל אביב מועדון ימי וקסמן אורן ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
2 הפועל תל אביב מועדון ימי זיו אסף ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
1 הפועל שדות ים שטיינברג תמר ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
4 מועדון השייט מכמורת עמק חפר זיו דניאל ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
6 שייט חיפה קראבץ שיר ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
7 הפועל תל אביב מועדון ימי יהודה יעל ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
8 בני הרצליה סוגיימה נהרי שי אל ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
20 שייט חיפה שסקין אליאנה ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
21 הפועל נהריה סילס מיה ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
20 שייט חיפה לוי רועי ישראל ביק 6.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
1 הפועל שדות ים הלפרין דניאל ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
6 שייט חיפה גודלניק עשת יובל ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
9 אילת מרכז ימי חדד איתן ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
10 הפועל תל אביב מועדון ימי זיו אסף ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
1 הפועל שדות ים שטיינברג תמר ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
2 מועדון השייט מכמורת עמק חפר זיו דניאל ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
4 שייט חיפה קראבץ שיר ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
16 הפועל תל אביב מועדון ימי יהודה יעל ספרד ביק 6.8 אליפות עולם ביק נובמבר
6 אילת מרכז ימי טויל אדיר ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
1 אילת מרכז ימי לב רותם ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
2 אילת מרכז ימי שוורץ לינוי ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
26 אילת מרכז ימי אלון רוני ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
5 מועדון השייט מכמורת עמק חפר לירם מעיין ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
2 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פומרנץ עידו ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
7 בני הרצליה בסיק תשתש טל ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
7 הפועל שדות ים פלג דניאלה ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
11 הפועל שדות ים שגב עמית ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
8 אילת מרכז ימי מזרחי הריאל ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
14 הפועל שדות ים חן עדן ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
12 הפועל שדות ים זרח רם ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
18 הפועל שדות ים בנתאי אייל ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
1 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי מיקה ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
10 הפועל שדות ים סלוין מיכל ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
19 אילת מרכז ימי מילוא עדי ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
10 בני הרצליה שניאור אוהד ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
50 בני הרצליה אומן תומר ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
20 שייט חיפה אטיאס נבו ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
16 הפועל שדות ים חבויניק גיא ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
47 הפועל שדות ים ביקל ניר ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
19 אילת מרכז ימי נגן נועם ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
30 אילת מרכז ימי פרטוש אלון ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
31 מועדון השייט מכמורת עמק חפר סגל שובל ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
38 הפועל נהריה חן ליאור ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
36 הפועל נהריה אגוזי שליו ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
43 ספורטאי מכבי אשדוד גלעד עידו ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
48 שייט חיפה אלפסי רום ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
51 הפועל תל אביב מועדון ימי הנדלמן יובל ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
58 הפועל שדות ים קאופמן דן ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
61 ספורטאי מכבי אשדוד רפאל עידו ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
53 הפועל תל אביב מועדון ימי עמיר ערד ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
9 מועדון השייט מכמורת עמק חפר רשף שחר ישראל ביק 7.8 אליפות אירופה ביק אוגוסט
2 אילת מרכז ימי טויל אדיר ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
12 אילת מרכז ימי לב רותם ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
7 אילת מרכז ימי שוורץ לינוי ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
5 מועדון השייט מכמורת עמק חפר לירם מעיין ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
3 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פומרנץ עידו ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
1 בני הרצליה בסיק תשתש טל ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
14 הפועל שדות ים פלג דניאלה ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
18 הפועל שדות ים שגב עמית ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
8 אילת מרכז ימי מזרחי הריאל ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
17 הפועל שדות ים חן עדן ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
2 מועדון השייט מכמורת עמק חפר כפרי מיקה ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
20 הפועל שדות ים סלוין מיכל ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
6 בני הרצליה שניאור אוהד ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
18 הפועל שדות ים חבויניק גיא ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
35 הפועל שדות ים קאופמן דן ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
12 מועדון השייט מכמורת עמק חפר רשף שחר ספרד ביק 7.8 אליפות עולם ביק נובמבר
19 שייט חיפה גלנץ שגיא ארה"ב לייזר גביע עולם מיאמי פברואר
40 הפועל נהריה בן ארוש מאור ארה"ב לייזר גביע עולם מיאמי פברואר
75 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר ארה"ב לייזר גביע עולם מיאמי פברואר
79 שייט חיפה גלנץ שגיא ספרד לייזר שבוע פלמה אפריל
87 הפועל נהריה בן ארוש מאור ספרד לייזר שבוע פלמה אפריל
71 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר ספרד לייזר שבוע פלמה אפריל
133 אילת מרכז ימי חרובי זהר ספרד לייזר שבוע פלמה אפריל
34 שייט חיפה גלנץ שגיא איטליה לייזר גביע עולם גנואה אפריל
35 הפועל נהריה בן ארוש מאור איטליה לייזר גביע עולם גנואה אפריל
87 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר איטליה לייזר גביע עולם גנואה אפריל
41 שייט חיפה גלנץ שגיא פורטוגל לייזר אליפות אירופה לייזר מאי
49 הפועל נהריה בן ארוש מאור פורטוגל לייזר אליפות אירופה לייזר מאי
70 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר פורטוגל לייזר אליפות אירופה לייזר מאי
54 שייט חיפה גלנץ שגיא יפן לייזר אליפות עולם לייזר יולי
106 הפועל נהריה בן ארוש מאור יפן לייזר אליפות עולם לייזר יולי
121 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר יפן לייזר אליפות עולם לייזר יולי
29 שייט חיפה גלנץ שגיא יפן לייזר ארוע מבחן אולימפי אוגוסט
2 הפועל נהריה בן ארוש מאור פולין לייזר אליפות עולם עד 21 אוגוסט
10 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר פולין לייזר אליפות עולם עד 21 אוגוסט
53 בני הרצליה אזולאי בנימין איתי פולין לייזר אליפות עולם עד 21 אוגוסט
30 אילת מרכז ימי חרובי זהר פולין לייזר אליפות עולם עד 21 אוגוסט
29 הפועל נהריה בן ארוש מאור קרואטיה לייזר אליפות עולם לייזר 21 נובמבר
8 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר קרואטיה לייזר אליפות עולם לייזר 21 נובמבר
51 אילת מרכז ימי חרובי זהר קרואטיה לייזר אליפות עולם לייזר 21 נובמבר
9 שייט חיפה גלנץ שגיא פורטוגל לייזר גרנד פרי דצמבר
17 הפועל נהריה בן ארוש מאור פורטוגל לייזר גרנד פרי דצמבר
8 ספורטאי מכבי אשדוד גולני עומר פורטוגל לייזר גרנד פרי דצמבר
19 אילת מרכז ימי חרובי זהר פורטוגל לייזר גרנד פרי דצמבר
1 הפועל שדות ים אלקלעי יוגב צרפת לייזר 4.7 אליפות אירופה לייזר 4.7 מאי
71 אילת מרכז ימי זריהן ניתאי צרפת לייזר 4.7 אליפות אירופה לייזר 4.7 מאי
72 הפועל נהריה סילס שירה צרפת לייזר 4.7 אליפות אירופה לייזר 4.7 מאי
76 הפועל נהריה סילס נועה צרפת לייזר 4.7 אליפות אירופה לייזר 4.7 מאי
106 הפועל נהריה מלכה עומרי צרפת לייזר 4.7 אליפות אירופה לייזר 4.7 מאי
14 הפועל שדות ים אלקלעי יוגב קנדה לייזר 4.7 אליפות עולם לייזר 4.7 אוגוסט
3 הפועל שדות ים אלקלעי יוגב קנדה לייזר 4.7 אליפות עולם לייזר 4.7 אוגוסט
44 אילת מרכז ימי זריהן ניתאי קנדה לייזר 4.7 אליפות עולם לייזר 4.7 אוגוסט
28 הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל גינו נטע קנדה לייזר 4.7 אליפות עולם לייזר 4.7 אוגוסט
5 הפועל שדות ים קקון שי יוון לייזר רדיאל אליפות אירופה נוער יולי
5 הפועל נהריה כפיר יואב יוון לייזר רדיאל אליפות אירופה נוער יולי
3 הפועל נהריה כפיר יואב יוון לייזר רדיאל אליפות אירופה נוער יולי
26 הפועל נהריה רחמני עידו יוון לייזר רדיאל אליפות אירופה נוער יולי
42 הפועל נהריה אטלס יונתן יוון לייזר רדיאל אליפות אירופה נוער יולי
56 הפועל גנוסר/עמותת מגל אל גל מזרחי רומי יוון לייזר רדיאל אליפות אירופה נוער יולי
3 הפועל שדות ים קקון שי פולין לייזר רדיאל אליפות עולם ISAF יולי
18 הפועל נהריה כפיר יואב פולין לייזר רדיאל אליפות עולם ISAF יולי