פוייל 7

 

2021

מקום מועדון שם שייט מקום תחרות שם תחרות חודש
11 הפועל שדות ים הלפרין דניאל איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
23 הפועל שדות ים דמתי יובל איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
18 אילת מרכז ימי אדירן תומר איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
9 אילת מרכז ימי טולדו לידור איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
1 הפועל שדות ים שטיינברג תמר איטליה קדטיות א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
28 אילת מרכז ימי פרטוש הילה איטליה קדטיות א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
14 הפועל תל אביב מועדון ימי בראל מאיה איטליה קדטיות א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
73 אילת מרכז ימי טויל נאור איטליה נערים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
61 אילת מרכז ימי גרבצב ניקיטה איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
31 אילת מרכז ימי גולדקרנץ שקד איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
62 אילת מרכז ימי רומר נועם איטליה קדטים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
15 הפועל שדות ים גפן כפיר איטליה נוער בנים א.עולם לנוער גלשני פויל יולי
13 הפועל שדות ים הלפרין דניאל קרואטיה נערים אליפות אירופה לנוער ספטמבר
19 הפועל שדות ים דמתי יובל קרואטיה נערים אליפות אירופה לנוער ספטמבר
14 אילת מרכז ימי טולדו לידור קרואטיה נערים אליפות אירופה לנוער ספטמבר
1 הפועל שדות ים שטיינברג תמר קרואטיה נערות אליפות אירופה לנוער ספטמבר
9 הפועל תל אביב מועדון ימי בראל מאיה קרואטיה נערות אליפות אירופה לנוער ספטמבר
16 הפועל שדות ים גפן כפיר קרואטיה נערים אליפות אירופה לנוער ספטמבר