פוייל 9

 

2020

מקום מועדון שם שייט מקום תחרות שם תחרות חודש
52 הפועל שדות ים עומר יואב שוויץ אליפות אירופה פויל אוגוסט
61 אילת מרכז ימי אלימלך אופק שוויץ אליפות אירופה פויל אוגוסט
21 הפועל שדות ים כהן יואב שוויץ אליפות אירופה פויל אוגוסט
55 בני הרצליה ראובני תום שוויץ אליפות אירופה פויל אוגוסט
36 בני הרצליה ורדימון תומר שוויץ אליפות אירופה פויל אוגוסט
37 הפועל שדות ים הלל רוי שוויץ אליפות אירופה פויל אוגוסט
71 אילת מרכז ימי בל באז איטליה שיוט פויל אוקטובר
63 הפועל שדות ים שגב ליאם איטליה שיוט פויל אוקטובר
43 הפועל שדות ים הלל רוי איטליה שיוט פויל אוקטובר
86 הפועל שדות ים צרור אייל איטליה שיוט פויל אוקטובר
85 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פומרנץ עידו איטליה שיוט פויל אוקטובר
94 הפועל שדות ים חבויניק גיא איטליה שיוט פויל אוקטובר
74 הפועל נהריה אגוזי שליו איטליה שיוט פויל אוקטובר
106 שייט חיפה אלפסי רום איטליה שיוט פויל אוקטובר
101 הפועל שדות ים קאופמן דן איטליה שיוט פויל אוקטובר

 

2021

מקום מועדון שם שייט מקום תחרות שם תחרות חודש
38 בני הרצליה ראובני תום איטליה תחרות בינ"ל פויל מאי
31 בני הרצליה ורדימון תומר איטליה תחרות בינ"ל פויל מאי
42 הפועל שדות ים שגב ליאם איטליה תחרות בינ"ל פויל מאי
41 הפועל שדות ים הלל רוי איטליה תחרות בינ"ל פויל מאי
49 הפועל שדות ים צרור אייל איטליה תחרות בינ"ל פויל מאי
67 אילת מרכז ימי בל באז שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
39 הפועל שדות ים עומר יואב שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
108 אילת מרכז ימי אלימלך אופק שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
10 בני הרצליה ראובני תום שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
45 בני הרצליה ורדימון תומר שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
76 הפועל שדות ים שגב ליאם שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
96 שייט חיפה לשד ניר שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
71 הפועל שדות ים הלל רוי שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
97 הפועל שדות ים צרור אייל שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
56 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
74 מועדון השייט מכמורת עמק חפר פומרנץ עידו שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
78 הפועל נהריה אגוזי שליו שוויץ אליפות עולם IQ פויל אוגוסט
46 אילת מרכז ימי בל באז צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
21 הפועל שדות ים עומר יואב צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
65 אילת מרכז ימי אלימלך אופק צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
71 הפועל שדות ים כהן יואב צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
7 בני הרצליה ראובני תום צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
20 בני הרצליה ורדימון תומר צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
3 בני הרצליה ורדימון תומר צרפת עד גיל 21 אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
32 הפועל שדות ים הלל רוי צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
49 הפועל שדות ים צרור אייל צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
47 בני הרצליה בסיק תשתש דניאל צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר
79 הפועל נהריה אגוזי שליו צרפת אליפות אירופה IQ פויל אוקטובר