גלישה-שחייה

גלישה-שחייה

מטרת התרגיל: שמירה על רמת ביצוע תוך התמודדות עם מטלה פיזית
מיומנות מנטאלית: אתגר

משימות: ביצוע המטלה הפיזית המקדימה ותשומת לב להשפעתה על המשך השיוט
תמורה: שיפור יכולת התמודדות עם קושי ועייפות פיזית
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומסלול באורך בינוני
המשתתפים בתרגיל יניחו את ציוד הגלישה בקו אחד במרחק שנקבע מראש
המשתתפים יצאו מקו הזינוק בשחייה אל עבר הציוד וישלימו את המסלול בגלישה