הגנה והתקפה לפני זינוק

הגנה והתקפה לפני זינוק%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7

(ע"מ 35 בחוברת "ים של תרגילים")
מטרת התרגיל: על הסירות המתקיפות להפגין נחישות ואסרטיביות להשגת מיקום טוב בקו הזינוק
מיומנות מנטאלית: קילר אינסטינקט

משימות: ללמוד שיטות הגנה והתקפה בקו הזינוק, ניסיון להשיג מיקום טוב בקו הזינוק, שמירת מיקום ומרחק מהסירה מתחת לרוח
תמורה: להבחין ולנצל הזדמנויות של התוקפים למציאת מיקום בקו בדקה האחרונה לפני הזינוק.
הנחיות ודגשים:
הנחת קו זינוק
הורה לחצי מהצי להיות המגנים בעוד החצי השני יהיו התוקפים.
התוקפים חייבים להיות מחוץ לקו (באחד הצדדים) בשריקת הדקה לזינוק
לאחר השריקה לדקה, על המגנים לשמור על מיקומם, בעוד התוקפים צריכים למצוא מיקום טוב ולרכוש אותו.
ניתן לחלק את קבוצת המתקיפים כך שחלקם יגיעו מצד ימין וחלקם מצד שמאל