הולכה למצוף קדמית

הולכה למצוף קדמית

מטרת התרגיל: שיפור בהולכה והקפת מצוף הקדמית
מיומנות מנטאלית: ערנות, יציבות בביצוע
משימותהמשתתפים ינסו להוליך בצורה הטובה ביותר, לזהות מצבים טקטיים ולהגיב בהתאם על מנת להקיף את מצוף הקדמית לפני מרבית היריבים.
תמורה: שיפור ביכולת זיהוי המצב הטקטי וסגנון ההולכה המתאים, חוקי דרך בקדמית ובהקפת המצוף.
הנחיות ודגשים:
– התחל את התרגול בזינוק שער אל מצוף קדמית (מצוף עם משקולת אך ללא עוגן בקרקע).
– המשתתפים יפליגו לאחר ההקפה במלאה, ויעלו בכל פעם לקדמית מאחורי סירת המנוע, במפנה אשר תנחה אותם.
– לאחר שכולם עלו לקדמית הנח מצוף קדמית חדש, כך שרוב הדרך במפנה שבו מפליגות הסירות.
– ניתן להמשיך בתרגיל ברציפות מספר חזרות, בכל פעם במפנה שונה.
*שים לב- תוכל לשנות את סדר המשתתפים על פי המהירות בה תפליג עם סירת המנוע מול הסירות.

אלכס ספארוב