החלפת תפקידים

החלפת תפקידים

מטרת התרגיל: התמודדות עם ביצוע תפקיד לא מוכר בסירה
מיומנות מנטאלית: אתגר

משימות: שימוש בתקשורת אפקטיבית לביצוע התפקידים בסירה
תמורה: הבנה עמוקה יותר של דרישות התפקיד השני, הסתגלות מהירה למצב חדש
הנחיות ודגשים:
החלפת תפקידים בסירה זוגית וביצוע תרגול הולכה, טכניקה או מסלול.