התארגנות מהירה

התארגנות מהירה

מטרת התרגיל: שיפור מהירות ארגון הציוד והלבוש של הספורטאים לפני ובסוף אימון או תחרות
מיומנות מנטאלית: ערנות, אתגר
משימותהמשתתפים ירכיבו ויפרקו את כלי השייט ויתלבשו במהירות האפשרית תוך חשיבה על דרכים יעילות יותר וסדרי עדיפות לפעולות השונות.
תמורה: שיפור יכולת הרכבת ופירוק הציוד, צמצום משך הזמן הדרוש להתארגנות לפני ואחרי אימונים, הבנה עמוקה יותר של סדרי העדיפות השונים הנדרשים מבחינת חלקי הציוד והלבוש
הנחיות ודגשים:
ניתן לבצע את התרגול במספר דרכים, בהתאם לרמת המשתתפים ותנאי התשתית במועדון.
המשתתפים ילבשו את ציוד השייט האישי שלהם, אך לא ירכיבו את כלי השייט, אלא יציבו אותם בקרבת הירידה לים.
שריקתך תסמן על כך שעליהם להרכיב את כלי השייט במהירות ולצאת להקפת מסלול שהוגדר בים, לפני שיחזרו ויפרקו את הציוד בחזרה.
*ניתן לפצל את התרגול כך שכל המשתתפים יתחילו את ההרכבה ואת החיסול ביחד.
**אם ניתן, אפשר לבצע את התחרות בחלוקה על-פי  בנים ובנות כך שתכלול גם את החלפת הבגדים (במידה וקיימת מלתחה להחלפת בגדים המתאימה לכמות המשתתפים)