התשה מוקדמת

התשה מוקדמת

מטרת התרגיל: ביצוע אימון אופטימאלי תוך התמודדות עם החסם הפיזי
מיומנות מנטאלית: התמודדות פיזית

משימות: שמירה על יכולות ביצוע גבוהות של כל גורמי ההישג הנדרשים
תמורה: הצגת רמת ביצוע אחידה על אף עייפות פיזית והקושי המנטאלי
הנחיות ודגשים:
חצי מהקבוצה תבצע אימון כושר קשה לפני אימון הים וחצי לא. מטרת המשתתפים שביצעו אימון כושר היא לשמור על רמת ביצוע שווה לאלו שלא ביצעו.
על המאמן לבחור את המשתתפים שיבצעו אימון כושר בצורה אקראית או לפי שיקול דעתו, ולקבוע לאחר מכן את תוכן ודרגת הקושי של אימון הכושר.