זינוקים עם הגה קשור

זינוקים עם הגה קשור

מטרת התרגיל: תרגול שימוש בהטיות וכיוון מפרשים במהלך זינוקים
מיומנות מנטאלית: גמישות מחשבתית, יציבות בביצוע

משימות: תרגול זינוקים עם הגה קשור באמצע. התמקמות, עמידה והאצה נכונות
תמורה: שיפור יכולת התמרון לפני זינוקים ובמהלך האצה, לימוד עמידה חדה אל הרוח תוך היסחפות מינימאלית 
הנחיות ודגשים:
התרגיל מיועד לשייטים מתקדמים ומומלץ לבצע בעוצמת רוח שאינה חלשה או חזקה.
כל משתתף יקשור בחבל את מוט ההגה למרכז הסירה (באזור חיבור רצועות האיזון)
הנח קו זינוק בין סירתך על עוגן ומצוף נוסף. (ניתן להניח גם מצוף קדמית באורך בינוני)
הזנק את המשתתפים לזינוקים בזמן רץ.
היות ולהב ההגה קשור, ישנה חשיבות גבוהה לשימוש בהטיות נכונות וכיוון מפרשים.
על השייטים לתרגל עמידה חדה יחסית אל הרוח אך להימנע מכניסה לרוורס שלא לצורך, בנוסף להאצה נכונה ומתוזמנת.
*אחת למספר זינוקים ניתן להמשיך את הזינוק להקפת מסלול שנקבע, ולתרגל בנוסף הולכה עם הגה קשור.