זינוקי שער

זינוקי שער

מטרת התרגיל: לימוד זינוקי שער ותרגולם
מיומנות מנטאלית: ערנות
משימותהמשתתפים יתרגלו זינוקי שער בשני המפנים, תוך פינוי דרך נכון ואפקטיבי לסירה המזניקה
תמורה: הבנה עמוקה של מהו המיקום הנכון ביחס לסירה המזניקה ולסירות יריבות בזינוקי שער, ופינויי דרך יעילים במהלך שיוט.
לאחר רכישת המיומנות אצל שייטים מתחילים, ניתן להשתמש בתרגיל זה ליצירת התחלת שיוט בה כל המשתתפים נמצאים בשוויון.

הנחיות ודגשים:
התחל את התרגול ב"עקוב אחריי" מאחורי סירת המנוע (במפנה שמאלי או ימני). כאשר כל המשתתפים נמצאים בזווית צד ובקו אחד, שריקתך תסמן עליה לקדמית והתחלת הפלגה.
לאחר מכן, בכל שריקה נוספת, הסירה התחתונה ביותר מסתובבת, ועל שאר המשתתפים לפנות לה דרך. (לאחר שהמשתתף האחרון זינק על המזניק להסתובב למפנה בו נמצאים כולם).
*התמקם מעל הרוח ביחס למשתתפים על מנת להבטיח שישמעו את שריקתך

**במידה ואחד המזניקים נמצא קדימה מדי (כך שלאחר הסיבוב יחצה את המשתתפים האחרים מבלי שיפנו דרך), הנחה אותו לרדת מעט לצד לפני שיבצע את הסיבוב.