זינוק אסטרטגי

זינוק אסטרטגי

מטרת התרגיל: קבלת החלטות אסטרטגיות תוך התאמת הזינוק למגוון המצבים
מיומנות מנטאלית: חשיבה חיובית

משימות: ניהול זינוק מותאם לאסטרטגיה וליריבים והבנת אפשרויות ההפלגה בהתאם למגבלות התרגיל
תמורה: הבנה עמוקה יותר של הקשר בין הזינוק לאסטרטגיה בקדמית ופיתוח יכולת התמודדות עם מצבי נחיתות
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומסלול באורך בינוני-ארוך
הנחה חלק קטן מהקבוצה (20-30% מהמשתתפים) לזנק 10-5 שניות* לפני תום הזמן  ולהפליג במשך דקה באותו המפנה (ניתן לבצע סיבוב לשמאלי מיד לאחר הזינוק)
שאר המשתתפים יזנקו בתום הזמן וחופשיים לנהל את הקדמית לפי שיקולם
*ע"פ עוצמת הרוח ואורך הקדמית