זינוק ברוורס

זינוק ברוורס

מטרת התרגיל: שיפור שליטה בסירה, עבודה עם קו המשך ומצבים מאתגרים
מיומנות מנטאלית: אתגר
משימות: תרגול עמידה נכונה על הקו, כניסה ויציאה מרוורס והתמצאות בקו הזינוק.
תמורה: הבנה טובה יותר של חשיבות המיקום ביחס לסירות יריבות ושליטה טובה בסירה במהירויות נמוכות בשלבים האחרונים של הזינוק.
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק באורך בינוני
ומסלול באורך קצר עד בינוני
המשתתפים ימצאו מעל לקו הזינוק בכל זמן ההתראה ועליהם לחצות את הקו בשריקת הזינוק בהפלגה/גלישה ברוורס, אל הצד שמתחת לרוח, לפני שיצאו בקדמית להקפת המסלול שנקבע.
*ניתן לבצע תרגול זה גם בזמן רץ ללא יציאה לשיוט להגדלת מספר התרגולים.
** יש לשים לב לחוקי הדרך 13 (כאשר נמצאים מול הרוח מפרשית משמאל או מאחורה תפנה דרך לשנייה)  ו-22.3 (מפרשית אשר הופכת מפרש ונעה לאחור תפנה דרך לזו שאינה).