זינוק דו-שלבי

 זינוק דו-שלבי%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%93%d7%95-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99

(ע"מ 33 בחוברת "ים של תרגילים")
מטרת התרגיל: לדמות זינוק טוב לשייטים הפחות מנוסים ולאתגר את השייטים המנוסים
מיומנות מנטאלית: אתגר
משימות: לתרגל הפלגה בתוך הצי לשייטים מנוסים וללמד שייטים מנוסים פחות להגן על יתרונם
תמורה: הבנה עמוקה יותר של חשיבות האוויר הנקי בזינוק ובמהלך הקדמיות
הנחיות ודגשים:
הנח שני קווי זינוק במרחק אחד מתחת לשני
לאחר ביצוע שיוט קצר רגיל, חלק את הצי כך שחצי הקבוצה שסיימה ראשונה בשיוט תזנק בקו התחתון, ושנייה בראשון.
תן זמנים לכולם ביחד, בכדי להימנע מהצורך בשריקות רבות לסימון זמנים.
כמה שיותר פעמים בזינוק שורה שנייה
(שיוט ראשון זינוק רגיל, חצי ראשון שמסיים מזנק שורה 2 והשאר בראשונה).