זינוק משתנה

זינוק משתנה%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%a0%d7%94

מטרת התרגיל: הבנת השפעת היתרון ומיקום הצי על הקו ושמירה על דינאמיות לאורך הזינוק.
מיומנות מנטאלית: ערנות
משימות: הבנת כלל אפשרויות הזינוק, שליטה בתמרונים בהתמקמות לפני זינוק, מהירות תגובה בהתאם למצב שנקבע

תמורה: פיתוח החשיבה לגבי הדינאמיקה בקו הזינוק והשפעתה על האסטרטגיה בתחילת השיוט
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק באורך בינוני ומצופי קדמית ומלאה באורך קצר
במהלך הדקה האחרונה של הזינוק, הנחה את המשתתפים האם הזינוק יתבצע בקדמית או במלאה
ניתן לבצע את התרגול כך שכל מעבר בין צדדי הקו יתבצע על-ידי הקפת אחד הקצוות שלו.