זינוק קיצוני

זינוק קיצוני%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a0%d7%99

מטרת התרגיל: על השייטים להילחם על זינוק בקצוות הקו.
מיומנות מנטאלית: קילר אינסטינקט
משימות: הבאה לידי ביטוי של שליטה בסירה ותזמון נכון ביחס ליריבים וקו הזינוק במצבים לחוצים.
שיקול נכון של רמת הסיכון בבחירת המיקום על קו הזינוק
תמורה: השייטים יצברו ניסיון ומיומנות רבה לזינוק בקצוות הקו, להשגת יתרון מוקדם
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומצוף קדמית
לאחר הזינוק על השייטים להקיף את אחד מקצוות הקו לפני שיפליגו את המסלול שנקבע
למניעת זינוקים מוקדמים, ניתן לקבוע כי סירה שפוסלת בזינוק תבצע ענישה עצמית שתקבע מראש
*ניתן בנוסף, להניח מצוף מלאה מתחת לקו הזינוק, אותו יצטרכו המשתתפים להקיף לאחר הזינוק והקפת אחד מצידי הקו.
תרגיל זה יוסיף סימולציה של סוף מלאה וקדמית שנייה צפופים.