זרם מול הרוח

זרם מול הרוח

מטרת התרגיל: לימוד הפלגה בתנאי זרם חזק
מיומנות מנטאלית: ערנות, יציבות בביצוע
משימות: להבין את השפעת הזרם על קו הזינוק ועל הפלגה בצלעות השונות במסלול
תמורה: יכולת להוסיף את השפעות הזרם למערך השיקולים הטקטיים  
הנחיות ודגשים:
הכן מראש את מצופי קו הזינוק ושלושה מצופים נוספים, כך שמשקולת המצוף תהיה מחוברת ישירות אליו (המשקולות אינן נוגעות בקרקע).
התחל את האימון בהפלגה/גלישה לעומק על מנת לאפשר מרווח זמן לביצוע התרגיל (בתנאים בהם המצופים יסחפו לכיוון החוף).
הנח את מצופי המסלול והזנק את המשתתפים לשיוט.
המצופים יסחפו עם הרוח וידמו הפלגה במסלול בו קיים זרם בכיוון ההפוך לרוח.
לאחר השיוט דונו בהשפעות הזרם על קו הזינוק (מרחק מהקו ודגשים לזינוק בכל אחד מהקצוות) ובצלעות השונות (לייליין ומשך הזמן של הפלגה בכל צלע).
*ניתן לשנות את מהירות ההיסחפות של המצופים, על ידי הסרת/הוספת משקולת או חיבור שקית ניילון (שתשמש בדומה לעוגן צף).