חיובים

חיובים

מטרת התרגיל: התנסות בהפלגה/גלישה במצבים חדשים ושיפור הרגשת הציוד בזמן הפלגה/גלישה
מיומנות מנטאלית: גמישות מחשבתית, אתגר
משימותהמשתתפים ינסו למצוא דרכי הפלגה/גלישה מגוונים להקפת מסלול בדרגות קושי מאתגרות.
תמורה: פיתוח תחושה וחיבור טובים יותר לציוד, הבנה עמוקה יותר של השפעות מנח ומיקום הגוף על הסירה/גלשן ופתיחות לשינויים עתידיים במיומנויות הולכה וטכניקה.  
הנחיות ודגשים:
ניתן לבצע את התרגיל במספר מסלולים, לפי תנאי הים ורמת המשתתפים.
הנח מסלול: מרובע קטן/ קדמית מלאה/ שני מצופים בצד לרוח. (בסביבות 30-60 שנ' הקפה)
חלק את המשתתפים לזוגות או קבוצות קטנות (3-4 משתתפים בקבוצה).

בכל תור, אחד המשתתפים יקיף את המסלול שנקבע בדרך מגוונות ומאתגרת (לדוגמה: עמידה על רגל אחת, ידיים הפוכות, ללא הגה, סיבוב/מהפך בצורה שונה, רוורס וכו'….).
*לפני שיצא להקפת המסלול עליו להגיד לשאר חברי הקבוצה בדיוק מה הוא עומד לבצע.
במידה והצליח, חייב בן-הזוג/חברי הקבוצה האחרים לנסות לבצע את אותו אתגר. ניתן לשחק עד מספר נקודות שנקבע או ע"פ זמן.
**נסה לעודד את המשתתפים לחשוב על דרכים חדשות ומגוונות מבחינת מנח הגוף שלהם וביצוע שינויים בציוד או בדרך ההקפה.