יציאה מסיבוב

יציאה מסיבוב

מטרת התרגיל: שיפור יכולת ההולכה ביציאה מסיבוב 
מיומנות מנטאלית: אתגר
משימותהשייטים יבצעו תרגול הולכה בקטע ארוך במנח המתבצע ביציאה מסיבוב רגיל
תמורה: רכישת היכולת להתמקד בהולכת הסירה מיד בהגעה למפנה החדש ולפתח מהירות במשך הזמן הקצר ביותר
הנחיות ודגשים:
התחל את התרגול תוך זינוק שער או תרגול "עקוב אחריי" בצד כך ששריקתך תסמן למשתתפים לעלות לקדמית.
הנחה את המשתתפים כך שבכל שריקה עליהם לבצע סיבוב ולהישאר לכל משך ההולכה מבלי להחליף ידיים בהגעה למפנה החדש.

בשריקתך הבאה (לאחר 30 שניות עד דקה) עליהם להחליף ידיים ולבצע סיבוב נוסף, לאחריו יהיו במפנה החדש שוב בידיים הפוכות.
**בסירות בעלות טרפז- ניתן להנחות את איש-הצוות להחזיק את ידית הטרפז בידו ולא להתחבר לטרפז