מכתיב מסלול

מכתיב מסלול

 

מטרת התרגיל: שיפור ביכולת התגובה לשינוי צלע ושמירה על יריבים
מיומנות מנטאלית: ערנות, הזדמנויות, גמישות מחשבתית
משימותהמשתתפים יתרגלו הפלגה במסלול משתנה תוך ניסיון להתקדם בכל צלע ככל הניתן
תמורה: פיתוח יכולת גבוהה להגיב לשינויים במסלול והפלגה מהירה תוך מיקוד קשב ביריבים שנמצאים מאחורה
הנחיות ודגשים:
הנח 4-5 מצופים במרחק המאפשר הפלגה/גלישה של 1-3 דקות בין הצלעות (בהתאם לתנאי הרוח).
התחל את התרגול בזינוק שער או בעלייה לקדמית אחד אחרי השני, מהמצוף התחתון ביותר.
המשתתפים יקיפו את מצוף הקדמית ולאחר מכן, בכל צלע המשתתף במקום האחד לפני אחרון בוחר את המצוף הבא אותו צריכים כל המשתתפים להקיף.
המשתתף אשר בוחר את הצלע הבאה אינו נדרש להגיד לאן בחר להפליג, אך אסור לו לשנות את דעתו או לבצע הטעייה במהלך הצלע.
המשתתפים לפניו צריכים לזהות בהקדם לאן הוא מתכנן להפליג על מנת להישאר לפניו, ובנוסף רצוי שיפליגו ואף יעצרו במיקומים אסטרטגים במסלול במטרה להגדיל את סיכוייהם להישאר לפניו.
התרגיל מיועד ל3-7 משתתפים.
*ניתן גם להגדיר שסירת המנוע יכולה להוות אף היא מצוף, להגדלת מספר האופציות לבחירה.

אילן בסיק-תשתש