מכתיב סיבובים

מכתיב סיבובים%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d

מטרת התרגיל: מיקוד בהולכה במהלך קדמית ללא קבלת החלטות טקטיות (מלבד מכתיבי הקצב)
מיומנות מנטאלית: ערנות
משימות: עבור מכתיבי הקצב ביצוע קדמית מיטבית, עבור שאר חברי הקבוצה, שמירה על מהירות גבוהה ומעקב אחרי סיבוביי מכתיב הקצב
תמורה: הבנה עמוקה יותר של שילוב קבלת ההחלטות הטקטית יחד עם איכות הולכה.
הנחיות ודגשים:
חלוקת הקבוצה לשתיים
בכל קבוצה יבחר נציג אחד אשר יקבע את המפנה שבו תמצא כל הקבוצה, מטרתו לבצע קדמית אופטימאלית.
על הקבוצה לבצע סיבוב מיד כאשר מכתיב הקצב שלה מסתובב.
התחל את התרגול בזינוק שער לקדמית אל סירת המאמן, ובסיום כל קדמית בחר נציג חדש והזנק לקדמית נוספת.