מסלול הפוך

מסלול הפוך%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a

(ע"מ 62 בחוברת  "ים של תרגילים")
מטרת התרגיל: להעניק לשייטים פחות מנוסים, סיטואציות בהן עליהם להגן על יתרון בשיוט נגד שייטים מנוסים יותר, אשר מתרגלים מצבים בהם עליהם להתקדם ולעקוף מתחרים.
מיומנות מנטאלית: יציבות בביצוע
משימות: לחזק את החשיבות של מהירות הסירה, שמירה על אוויר נקי בנוסף להבנה עמוקה יותר של טקטיקה וחוקי דרך במצבים שונים בשיוט
תמורה: פיתוח מודעות גדולה יותר והבנה כיצד פערים נפתחים ונסגרים במהלך שיוט
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומצוף קדמית באורך בינוני-קצר, והזנק את המשתתפים לשיוט
הנחה את השייטים להפוך את כיוון ההקפה, לחזור למצוף האחרון שהקיפו מיד כאשר הם שומעים שתי שריקות רצופות ולהמשיך את הקפת המסלול
שמור על הקפת המצופים על דופן שמאל לאורך כל התרגיל כדי למנוע בלבול
ניתן לגוון כך שרצף שריקות יסמן שהמצוף הבא אותו יש להקיף הוא סירת המאמן
שריקה ארוכה תסמן את סיום התרגיל
מומלץ לשרוק לשינוי כיוון ההקפה כאשר הפערים בצי קטנים