מסלול מנוגד

מסלול מנוגד

מטרת התרגיל: ביצוע אופטימאלי של המסלול תוך התמודדות עם אי-הוודאות לגבי מיקום הקבוצה שנייה
מיומנות מנטאלית: יציבות בביצוע
משימות: ניהול נכון של חלוקת הקשב בין הצי בו נמצא כל משתתף לבין הקבוצה השנייה
תמורה: שיפור חלוקת הקשב ובחירת נושאי המיקוד הרלוונטיים לאורך שיוט
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק, מצוף קדמית ומלאה מתחת לקו הזינוק (כך שקו הזינוק באמצע צלע הקדמית)
הנחה חצי מהקבוצה לזנק בקדמית בעוד החצי השני יזנק במלאה (תוך שמירה על חוקי דרך)
כל קבוצה תבצע הקפת שני מצופים (קדמית ומלאה) לפני שיפליגו אל מצוף הזינוק וממנו צד לירכתי סירת המאמן אשר תסמן את סיום התרגיל.
*כל קבוצה תבצע הקפת 3 צלעות והן מתאחדות לצלע צד משותפת בשמאלי אל קו הסיום.