מסלול מפוצל

שם התרגיל: מסלול מפוצל%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%9c

מטרת התרגיל: קבלת החלטות אסטרטגית וביצוע טקטי אופטימאלי בקדמית הראשונה
מיומנות מנטאלית: ניצול ויצירת הזדמנויות

משימות: בחירת הצד המרוויח בחצי הראשון של הקדמית, וקבלת החלטות מיטבית לאורך הצלע
תמורה: הבנה טובה של היתרון המושג בבחירת הצד המרוויח והתמודדות עם בחירה שגויה, מימוש או תיקון בחלקה האחרון של הקדמית
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומצוף קדמית באורך בינוני-ארוך.
הנח מצוף נוסף המסמן את חצי הקדמית
הנחה את השייטים לא לחצות את קו האמצע של הקדמית (ימין-שמאל, על-פי מיקומם בקו הזינוק), עד אשר יעברו את מצוף אמצע הקדמית
לאחר מצוף זה רשאים המשתתפים להפליג באופן חופשי ולסיים את התרגיל במלאה בקו הזינוק
ניתן לבצע ללא המצוף באמצע הקדמית, כפי שמופיע בע"מ 44 בחוברת "ים של תרגילים"