מרדף קבוצתי

מרדף קבוצתי%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa1

(ע"מ 63 בחוברת "ים של תרגילים")
מטרת התרגיל: לשפר את יכולת מהירות הסירה וסגירת פערים במהלך השיוט
מיומנות מנטאלית: אתגר

משימות: להדגיש יסודות חיוניים התורמים למהירות הסירה, ושימוש אפקטיבי בחילופים ומכות רוח
תמורה: התמודדות ושיפור המסוגלות העצמית להתקדמות ממצב התחלתי נחות
הנחיות ודגשים:
הנח מסלול קדמית-מלאה, עם קווי זינוק בשני הקצוות
פצל את הצי לשתי קבוצות, קבוצה אחת תזנק בקו הזינוק ממצוף המלאה, בעוד השנייה ממצוף הקדמית
הקבוצה המנצחת הינה הראשונה להשיג מתחרה מהקבוצה השנייה
בצע מספר חזרות של תרגול זה, והחלף את הקבוצות ואת קו הזינוק עבור כל אחד מהמשתתפים
ניתן לבצע תרגול "מרדף אישי" כפי שמופיע בע"מ 64 בחוברת "ים של תרגילים".