סדר זינוק הפוך

סדר זינוק הפוך

מטרת התרגיל: לדמות סיטואציות נפוצות בקדמית השנייה בשיוט- לאחר עלייה על מצוף
קטגוריה: אסטרטגיה וטקטיקה

משימות: מציאת טקטיקות לשיפור המיקום בהפלגה בקדמית שנייה
תמורה: שיפור דרכי חשיבה טקטיות במצבי הפלגה במיקומים השונים בצי
הנחיות ודגשים:
הנח מסלול קדמית-מלאה באורך בינוני
לתחילת התרגיל, הזנק את המשתתפים בזינוק שער להקפת המסלול, וסיום בעלייה לקדמית.
לאחר מכן, הזנק את המשתתפים לשיוט הבא ממצוף המלאה (עלייה לקדמית) בזה אחר זה בסדר הפוך לזה שבו סיימו את השיוט הקודם.
*בקבוצה גדולה מומלץ לערוך רישום של סדר ההגעה למניעת בלבול
**ניתן לערוך רישום של מיקומי הזינוק בכל שיוט, ובסיום התרגול להכריז על המשתתף אשר סכום היריבים שעקף במצטבר בכל השיוטים היה הגבוה ביותר.