סימנים מוסכמים

סימנים מוסכמים%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d1

מטרת התרגיל: שמירה על איכות הולכה גבוהה תוך הפניית תשומת לב לסימוני המאמן
מיומנות מנטאלית: ערנות
משימות: הפלגה תוך תרגול הולכה או מסלול, וביצוע המשימות על פי הסימונים המוסכמים שיציג המאמן
תמורה: שיפור ההולכה תוך פיתוח יכולת חלוקת הקשב
הנחיות ודגשים:
קביעת מספר סימונים מוסכמים מראש אותם יציג המאמן במהלך תרגול הולכה או מסלול
ועל המשתתפים לבצע את המטלה שנקבעה (ביצוע סיבוב /להרים יד שראו את הסימן/ שינוי כיוון המסלול, הרמת ספינקר / הקפת סירת המאמן, וכו'…)