עיניים עצומות

עיניים עצומות

מטרת התרגיל: התמודדות עם מגבלה חושית
מיומנות מנטאלית: אתגר
משימות: מציאת דרכים אלטרנטיביות להתמודדות עם המגבלה
תמורה: פיתוח מסוגלות עצמית על-ידי חידוד השימוש במגוון חושים להפלגה מיטבית
פיתוח תקשורת מילולית אפקטיבית 

הנחיות ודגשים:
ניתן לבצע את התרגול במהלך אימון הולכה או מסלול
בסירות זוגיות אחד מאנשי הצוות יהיה עם כיסוי עיניים
בסירות יחיד וגלשני רוח ניתן לחלק את הקבוצה לצמדים, כך שבכל פעם אחד מהם עם כיסוי עיניים