פעולות מקדמות

פעולות מקדמות

 

מטרת התרגיל: שיפור טכניקת עבודת גוף ופמפום במהלך הולכה
מיומנות מנטאלית: התמודדות פיזית
משימותהמשתתפים יתרגלו הולכה במבנה תוך ניסיון להפיק מהירות נוספת מעבודת גוף ופמפומי מפרש.
תמורה: רכישת היכולת להוציא מהירות גבוהה על-ידי טכניקה נכונה ושיפור היכולת הפיזית תוך התמודדות עם הקושי של עבודה אינטנסיבית.
הנחיות ודגשים:
המשתתפים יסתדרו בקדמית במבנה הולכה, בקבוצות של 3-5, במרחק של 2-3 אורכי גוף אחד מהשני ובמקביל (העליונים יתחילו ביתרון קל).
לאחר שהסתדרו, שריקתך תסמן למשתתף התחתון שהינו רשאי לבצע פמפומים ועבודות גוף באופן חופשי, על-מנת להאיץ את מהירותו ככל שיוכל. לאחר זמן שתגדיד (30-60 שניות לערך), שריקתך תסמן לשייט זה להפסיק את עבודתו, ולשייט הנמצא מעליו לבצע תרגול זהה של פמפומים ועבודת גוף, כך עד סיום סבב בו כל המשתתפים בקבוצה ביצעו את התרגול ובשאר הזמן יהוו בקרה למתרגל לגבי האפקטיביות של עבודתו.
*ניתן לבצע את התרגיל גם בצלע צד- כאשר המשתתפים מסודרים בטור במרחק, או במלאה כאשר הם נמצאים בקו אחד ובמרחק של מספר אורכי גוף אחד מהשני למניעת הסתרות רוח.
**בדגמי האופטימיסט ניתן לבצע תרגול זה על מנת להמחיש את השפעות העבודה על המהירות,
אך יש להדגיש כי בשיוטים פעולות אלו אינן חוקיות באופן חופשי, אך במסגרת החוק יכולות לקדם משמעותית את המהירות.
*** בדגמים מתקדמים יש לתת חשיבות רבה לטכניקה ויכולת ההתמודדות של הספורטאים עם האתגר הפיזי שבעבודה עצימה.