קדמית בהזדמנות

קדמית בהזדמנות%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa

מטרת התרגיל: ניהול קבלת החלטות אסטרטגית בקדמית
מיומנות מנטאלית: יצירת הזדמנויות
משימות: הבנת האפשרויות האסטרטגיות, הפלגה לפי שיקולים טקטיים וערנות לשינויים במסלול
תמורה: פיתוח יכולת זיהוי סיכונים והזדמנויות אסטרטגיים והחלטיות בקבלת החלטות בשיוט
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומצוף קדמית באורך בינוני
בכל שיוט הנח מצוף נוסף (בצבע שונה) אשר ישמש כאפשרות נוספת להקפה (בנוסף למצוף הקדמית)
הנחה את המשתתפים כי רק במידה ותציג סימן מוסכם (דגל/הרמת יד/שריקה)
ניתן יהיה לבחור אם להקיף את מצוף הקדמית או את המצוף הנוסף

סיום התרגיל בקו הזינוק
יש לשים לב למיקום הנחת המצוף הנוסף ולתזמון הצגת הסימן המוסכם במהלך השיוט