קדמית רמזור

קדמית רמזור%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%a8

מטרת התרגיל: חשיפה הדרגתית של המשתתפים להפלגה אל מצוף קדמית באורך מלא
מיומנות מנטאלית: אומץ
משימות: בחירת מצוף הקדמית אליו יפליג כל משתתף, והגדלת הטווח.
תמורה: תחושת עצמאות ומסוגלות להפלגה במסלול בטווח תחרותי
הנחיות ודגשים:
התרגיל מיועד לשייטים וגולשים מתחילים
הנח שלושה עד ארבעה מצופי במרחקים שווים עם כיוון הרוח
הנחה את המשתתפים לצאת בקדמית מהמצוף התחתון אל עבר אחד ממצופי הקדמית שיבחרו.
ניתן לנקד את הקפת כל אחד מהמצופים כך שהקפת מצוף רחוק יותר מקנה ניקוד רב יותר.

חן שטרנברג