שיוט קבוצות-יחידים

שיוט קבוצות-יחידים%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%98-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d

מטרת התרגיל: הבנה טובה יותר של דרכים אפשריות לניהול טקטיקת שיוט והשגת המטרה שהוגדרה
מיומנות מנטאלית: גמישות מחשבתית

משימות: הבנת התפקיד של כל חבר בקבוצה, תכנון אסטרטגית פעולה לשיוט, שמירה על התפקיד הטקטי שנקבע לכל חבר בקבוצה במהלך השיוט
תמורה: פיתוח חשיבה טקטית ויצירת יתרון במגוון מצבים במהלך שיוט
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ומסלול באורך קצר-בינוני
חלק את הקבוצה לשלשות, ובכל קבוצה ייבחר נציג (באופן עצמאי או לפי החלטת המאמן)
הזנק כל זוג קבוצות לשיוט, כאשר הקבוצה המנצחת היא זו שהנציג שלה ניצח את השיוט.
ניתן ליצור קבוצות בעלות יותר משלושה משתתפים ו/או יותר מנציג אחד מתחרה לכל קבוצה.
מומלץ לסמן את הנציגים המתחרים בכל קבוצה
על המאמן לקבוע כללים לשיפוט התרגיל.